VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: File name not allowed
รวมการค้นหา1ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 0 ,ไม่ปลอดภัย 1 。ชื่อไฟล์ “File name not allowed” 100% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:5a1e8ee9754843df6816e44f6fa972a8
SHA1:606fd50151926341ec8fbe80fd6ddad1dc37a315
67584 application/x-dosexec 51% (25/49)

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 index.html text/html 2020-06-07 08:00:50
2 d80cdb5a52e2f47dbd3ef4c8f43bcc13 application/x-dosexec 2020-06-07 07:59:32
3 d******f8cce0 application/x-dosexec 2020-06-07 07:59:12
4 d80aa2d8f999ac4b1be***d3688 application/x-dosexec 2020-06-07 07:59:02
5 d809ff6225f3acf***6e6b0 text/html 2020-06-07 07:58:31
6 d***b7***b2d90e application/x-dosexec 2020-06-07 07:58:22
7 d8046e49ed3ec2ecc796855c34064c22 application/zip 2020-06-07 07:58:11
8 d803db9f0e***0810a3a45 application/x-dosexec 2020-06-07 07:58:01
9 d803ca9b5c0b9adc***312 application/octet-stream 2020-06-07 07:57:31
10 d***6b0cc9a95ba2ff45 text/html 2020-06-07 07:57:21