VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: File name not allowed
รวมการค้นหา1ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 0 ,ไม่ปลอดภัย 1 。ชื่อไฟล์ “File name not allowed” 100% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:5a5f872beb084ee30c4d4d6ca45e572b
SHA1:df549377d040c46e31c0e44785f45480693d7f2b
12282 text/html 36% (18/49)

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 dadca6ed259e7***6dee4 application/x-dosexec 2020-06-07 09:59:21
2 dadb4e***c057dddd7dc4e704 application/x-dosexec 2020-06-07 09:59:11
3 dada7a0b4e***f***d30 application/x-dosexec 2020-06-07 09:59:01
4 dada1851f1df363a8ab***c application/x-executable 2020-06-07 09:58:31
5 dad9d150029d2249febad14dd568212a application/x-dosexec 2020-06-07 09:58:21
6 dad***b5edd996674f217de7f text/html 2020-06-07 09:58:11
7 dad***a13f7b3f25c4d3149b214 text/plain 2020-06-07 09:58:01
8 MBSetup.exe application/x-dosexec 2020-06-07 09:57:35
9 dad7fe0ae35b5a5caaa658dfcdca9461 application/x-dosexec 2020-06-07 09:57:31
10 dad7020ef9ea948f0d3d*** application/x-dosexec 2020-06-07 09:57:21