VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: File name not allowed
รวมการค้นหา1ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 0 ,ไม่ปลอดภัย 1 。ชื่อไฟล์ “File name not allowed” 100% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:5a935cfd3733c8e50503583eeece6329
SHA1:be2d25eba7bb7d2aa5419192706adb2c069f3582
235008 application/x-dosexec 53% (26/49)

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 电脑管家自动安装.exe application/x-dosexec 2020-05-31 05:00:16
2 ThaiphoonBurner_V16.0.0.5_XiTongZhiJia.zip application/x-rar 2020-05-31 05:00:09
3 d7ccd3ca7e***b3cac53c08cd5 application/octet-stream 2020-05-31 04:59:22
4 d7cc8ef29b585894e8ea54c28672ce37 application/octet-stream 2020-05-31 04:59:11
5 d7cbcae4599d84795b0b4c41bac752f3 application/x-dosexec 2020-05-31 04:59:02
6 冰.zip application/zip 2020-05-31 04:58:54
7 淘宝抢购.exe application/x-dosexec 2020-05-31 04:58:43
8 d7cb2c8a1ea804e87cf8c97f95cd2bfe text/html 2020-05-31 04:58:31
9 d7caf6fc***caed2a81ee9a849 text/html 2020-05-31 04:58:21
10 d7c904cb90477ea9f17f9bb2e0e1840d application/x-dosexec 2020-05-31 04:58:11