VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: File name not allowed
รวมการค้นหา1ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 1 ,ไม่ปลอดภัย 0 。ชื่อไฟล์ “File name not allowed” 0% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:5ad4f730aff9436d67355513ee3c4b35
SHA1:4e5faf962b1114b8b3acb64bd75a19b1a39a16cb
5084424 application/x-dosexec 0% (0/49)

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 com.feistma.reboot.ks_112715.apk application/zip 2020-06-02 04:00:38
2 2442c11a9e***a7b8852685 application/x-dosexec 2020-06-02 04:00:21
3 ***d0dcb3c0692c7a3bd0c application/x-dosexec 2020-06-02 04:00:01
4 暗黑工具箱5.0.exe application/x-dosexec 2020-06-02 03:59:35
5 ***ff65189dc732449fa58bf application/x-dosexec 2020-06-02 03:59:31
6 ***db4f69fb*** text/plain 2020-06-02 03:59:01
7 243d56c0ddceabb39a8a3c77ab504410 text/html 2020-06-02 03:58:31
8 ***f5deeb7***a12 text/plain 2020-06-02 03:58:21
9 243ad3e8a08f7583d9c13995e80fad5c application/x-dosexec 2020-06-02 03:58:11
10 2438b7ad***f***c2 application/x-dosexec 2020-06-02 03:58:01