VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: File name not allowed
รวมการค้นหา1ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 0 ,ไม่ปลอดภัย 1 。ชื่อไฟล์ “File name not allowed” 100% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:5ae97abd695e20d9e32cd76e3fb044ae
SHA1:14ec5e5879cb59c1bfa8f0ac57f0924ad689aa2a
67584 application/x-dosexec 48% (24/49)

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 53b7fa8fb***6a7d0b1fa7 application/x-dosexec 2020-06-03 12:59:21
2 ***e0324e98a2b*** application/CDFV2-corrupt 2020-06-03 12:59:11
3 53b577e7aa68a4b3e***6fa8 application/octet-stream 2020-06-03 12:59:01
4 53b31949b61929afa4aee7c303a9d462 text/html 2020-06-03 12:58:31
5 dbghelp.dll application/x-dosexec 2020-06-03 12:58:26
6 53b2c9d***95c5bdcf5b application/vnd.ms-excel 2020-06-03 12:58:21
7 53b259b1f3b40fcf989697a1e65d0600 application/x-dosexec 2020-06-03 12:58:11
8 53b05ffacda25d1d2ed0ff***df application/octet-stream 2020-06-03 12:58:01
9 53aecb2d6a76176aa807058df48efab4 application/CDFV2-corrupt 2020-06-03 12:57:31
10 53a77503ee4180d8f458c***bfb application/x-dosexec 2020-06-03 12:57:21