VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: File name not allowed
รวมการค้นหา1ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 0 ,ไม่ปลอดภัย 1 。ชื่อไฟล์ “File name not allowed” 100% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:5be7246d574d9abd6969df26d09677cb
SHA1:3af90077725e54b70afd491e0083bba96a5897a0
176128 application/x-dosexec 30% (15/49)

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 启动脚本.bat text/x-msdos-batch 2020-04-10 09:00:00
2 InsiteRoute.zip application/zip 2020-04-10 08:59:36
3 ***e***791e5b9b5890 text/html 2020-04-10 08:59:11
4 ***f7adf9f4a*** application/zip 2020-04-10 08:58:41
5 52e709839c62a3aaef3d9d9fd7a07767 text/html 2020-04-10 08:58:31
6 52e6f424f91e3c86b8874ef8f02fdd20 application/x-dosexec 2020-04-10 08:58:21
7 52e1ea3f***c746100afd3c text/html 2020-04-10 08:58:11
8 52e1a47fa3d7131f4b30b1c4e3a36c9d application/x-dosexec 2020-04-10 08:58:01
9 52e109c3c9ee***da08ad1b37 application/zip 2020-04-10 08:57:41
10 ***8477be61c3a225669c348e application/x-dosexec 2020-04-10 08:57:31