VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: 5c903d3b714b1f17319fdfe7fc52c297
รวมการค้นหา1ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 0 ,ไม่ปลอดภัย 1 。ชื่อไฟล์ “5c903d3b714b1f17319fdfe7fc52c297” 100% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: 5c903d3b714b1f17319fdfe7fc52c297
MD5:5c903d3b714b1f17319fdfe7fc52c297
SHA1:3d036e4f6a19e1bc7c96dec75be5d8b6b1577898
1419349 application/x-dosexec 28% (14/49)

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 agent.exe application/x-dosexec 2020-04-03 04:00:55
2 盘多多.zip application/zip 2020-04-03 03:59:36
3 9ef0bfd8abc33bcca538399ef9fca886 text/html 2020-04-03 03:59:21
4 9ef***d04***a470 text/html 2020-04-03 03:59:11
5 9eeb9b33a63440d8b5558edf0c007db4 application/x-dosexec 2020-04-03 03:58:41
6 9eeb5b5140ffb43d3b8e*** application/x-dosexec 2020-04-03 03:58:31
7 9ee***3762d00145b6500 application/x-dosexec 2020-04-03 03:58:21
8 9ee721c3ead022cf9f80d23230b2ab38 application/x-dosexec 2020-04-03 03:58:11
9 9ee404***ac5a application/x-dosexec 2020-04-03 03:58:01
10 9ee3401e4a5b27d6***e application/x-sharedlib 2020-04-03 03:57:41