VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: File name not allowed
รวมการค้นหา1ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 0 ,ไม่ปลอดภัย 1 。ชื่อไฟล์ “File name not allowed” 100% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:5ce02046413e611898e32a15e31267da
SHA1:65006fb19c97c5a70c6c154cc7205b416b0c3ae6
534016 application/x-dosexec 53% (26/49)

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 de9f1f85143c048fba3b7ed04e3bfc2a image/jpeg 2020-04-04 22:00:01
2 de9e510c5f34a0f8ba***e2533 text/html 2020-04-04 21:59:41
3 de9dd2b5377971f582ce2b0bc9962e6a application/x-dosexec 2020-04-04 21:59:31
4 de9dc4e72cbace0619457f2cc775bb2a application/pdf 2020-04-04 21:59:21
5 de9d5e86db29e6a5defae05022e0a2f1 image/jpeg 2020-04-04 21:59:11
6 de9c836da125f1d906e***e application/zip 2020-04-04 21:59:01
7 de9be7d85e53df6c8318dffa5683b9f5 text/html 2020-04-04 21:58:41
8 de9b6176e09b4dbdf4b***c0 application/x-dosexec 2020-04-04 21:58:31
9 de9aca51753e106d5ead***c application/x-dosexec 2020-04-04 21:58:21
10 de99782a15***83fa6d6261 image/jpeg 2020-04-04 21:58:11