VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: File name not allowed
รวมการค้นหา1ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 0 ,ไม่ปลอดภัย 1 。ชื่อไฟล์ “File name not allowed” 100% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:5f11825ae5ef4b16336abea81f649470
SHA1:b299f35b942ba9c8ec06a6b927bb49325021eb62
106496 PE32 executable for MS Windows (console) Intel 80386 32-bit 4% (2/49)

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 WIN 10.rar application/x-rar 2020-09-19 02:03:47
2 2186b8bdbebf3fe***c107e6 text/html 2020-09-19 02:03:01
3 21840cdaad50ce150ce6c***f9 application/zip 2020-09-19 02:02:31
4 21835b4c138830a55dfbcc2e29a4c4f5 application/zip 2020-09-19 02:02:21
5 21815efd6b9de9d72799effc34eedcec text/plain 2020-09-19 02:02:11
6 2180f4969ab9af***d997245cb3 application/x-dosexec 2020-09-19 02:02:01
7 21***f1422aba9d4c0c9ff1 application/x-dosexec 2020-09-19 02:01:31
8 217527fb8b19fd9f8c76987e4e634906 image/jpeg 2020-09-19 02:01:21
9 21739d39d3e6ae58acb16c2a6c4daeb9 text/plain 2020-09-19 02:01:01
10 2171697c5***e65594fa018a8 application/x-dosexec 2020-09-19 02:00:31