VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: File name not allowed
รวมการค้นหา1ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 0 ,ไม่ปลอดภัย 1 。ชื่อไฟล์ “File name not allowed” 100% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:5f11b36550aaba16decd8151d633c03e
SHA1:21c6ca18835c69f9181587cf9c126b70c096a9c4
202850 UTF-8 Unicode English text 4% (2/49)

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 bf1dc2b620ba5773477c17131e7658b3 application/x-dosexec 2020-09-22 03:02:01
2 bf1c674a7e3545512b729e8c07c2eab3 application/x-dosexec 2020-09-22 03:01:31
3 bf1***d7fd***ede1c9 application/x-dosexec 2020-09-22 03:01:21
4 bf17eb***f***f695f4c text/html 2020-09-22 03:01:11
5 bf13f3aae69489ebb96*** text/html 2020-09-22 03:01:01
6 bf***d2d83a***b6a80f5b application/x-dosexec 2020-09-22 03:00:31
7 bf1386b6f06def76d6cefd48e3f518cf application/x-dosexec 2020-09-22 03:00:22
8 bf12cee***cc2c9d8752cc6770 application/x-dosexec 2020-09-22 03:00:11
9 bf***1bfcdf2f9bd6500037 text/plain 2020-09-22 03:00:01
10 bf0f761d9026d4f***a056 application/x-java-applet 2020-09-22 02:59:31