VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: 5f14c8b3429f0b056355d5b4aa8ab0d7
รวมการค้นหา1ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 0 ,ไม่ปลอดภัย 1 。ชื่อไฟล์ “5f14c8b3429f0b056355d5b4aa8ab0d7” 100% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: 5f14c8b3429f0b056355d5b4aa8ab0d7
MD5:5f14c8b3429f0b056355d5b4aa8ab0d7
SHA1:80582217ea35aaee5878c24d75b2110bd3e0be84
12154 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 34% (17/49)

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 d6e3***f7f55bfcb4f78568 text/html 2020-09-23 02:02:01
2 d6e***a2e98cfbc7265b4ce187 text/html 2020-09-23 02:01:31
3 d6e1b787462a***c9524e0c30dd text/html 2020-09-23 02:01:21
4 WindowsFormsApp2.exe application/x-dosexec 2020-09-23 02:01:13
5 d6e***c9897fd13af0fd7fa text/html 2020-09-23 02:01:11
6 d6de99d926dddd4ec2f*** application/x-dosexec 2020-09-23 02:01:01
7 d6dd***3cb***74a application/x-dosexec 2020-09-23 02:00:31
8 d6dd1ad49ef983a2d***ad4a application/x-dosexec 2020-09-23 02:00:21
9 d6dbc7d7a837ed545870ac9cc24985b0 application/x-dosexec 2020-09-23 02:00:11
10 d6db4***c82f32832d application/x-dosexec 2020-09-23 02:00:01