VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: 5f166f0b00a9f75c5f7c6d6d3d6e79f5
รวมการค้นหา1ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 0 ,ไม่ปลอดภัย 1 。ชื่อไฟล์ “5f166f0b00a9f75c5f7c6d6d3d6e79f5” 100% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: 5f166f0b00a9f75c5f7c6d6d3d6e79f5
MD5:5f166f0b00a9f75c5f7c6d6d3d6e79f5
SHA1:06016c7e520f930f634b7c5cb431decdbdea59e0
271060 CDF V2 Document 6% (3/49)

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 d8f***f9136d*** text/html 2020-09-23 04:02:01
2 d8f******4d3a9 application/x-dosexec 2020-09-23 04:01:32
3 d8f41***2698b3fb6378345 application/x-dosexec 2020-09-23 04:01:22
4 d8f3db38fbc0b66b07b2ff2a45e53781 text/html 2020-09-23 04:01:12
5 d8f3b***b059e1bb7d9afd045d text/plain 2020-09-23 04:01:02
6 独版.exe application/x-dosexec 2020-09-23 04:00:56
7 d8f24eefedab9973cf6ca1f7e0ae3b90 application/pdf 2020-09-23 04:00:31
8 d8f***f***ea00 application/x-dosexec 2020-09-23 04:00:21
9 d8efdbc***6bba79a280dc4a6 application/x-dosexec 2020-09-23 04:00:11
10 d8ee5954cb0dd1fbbb3edf1e*** application/x-dosexec 2020-09-23 04:00:01