VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: 6237f8da3c7e93586bc00904bce6ca84
รวมการค้นหา1ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 0 ,ไม่ปลอดภัย 1 。ชื่อไฟล์ “6237f8da3c7e93586bc00904bce6ca84” 100% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: 6237f8da3c7e93586bc00904bce6ca84
MD5:6237f8da3c7e93586bc00904bce6ca84
SHA1:9d3de3c47c0057729ed80a3fbede3dce4a4c6560
313288 application/x-dosexec 48% (24/49)

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 acaddoc.lsp text/x-lisp 2020-06-01 11:01:52
2 生死狙击-4399.lnk application/octet-stream 2020-06-01 11:00:44
3 WindowUpdate application/xml 2020-06-01 11:00:10
4 0b***e***e application/x-dosexec 2020-06-01 10:59:31
5 淘宝618列车助手[公众号:研酱的分享屋].apk application/zip 2020-06-01 10:59:22
6 0b96fda8e983986e8ad3a***e text/plain 2020-06-01 10:59:21
7 0b***d5f64118f7bc34410 application/x-dosexec 2020-06-01 10:59:12
8 0b956344c1bab***a98828 text/plain 2020-06-01 10:59:01
9 0b93c4c0fde28***58be2b1 application/x-dosexec 2020-06-01 10:58:31
10 0b9200fa8e5***cb9058cb1 application/x-dosexec 2020-06-01 10:58:21