VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: File name not allowed
รวมการค้นหา1ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 0 ,ไม่ปลอดภัย 1 。ชื่อไฟล์ “File name not allowed” 100% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:63fbae2a4251161e119a9c82233501d4
SHA1:7c6c1951a7d7f46b9629638e23141483bfa983f5
970734 application/x-dosexec 46% (23/49)

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 1909.mp3 audio/mpeg 2020-05-29 12:00:32
2 b***c***ea8 text/html 2020-05-29 11:59:31
3 b41cebd75209bc6ed454cd*** application/x-dosexec 2020-05-29 11:59:21
4 b***fee***a6ff7c6753 application/x-dosexec 2020-05-29 11:59:11
5 b41c2f***58bb***f text/html 2020-05-29 11:59:01
6 b***2***ebbc9 application/x-dosexec 2020-05-29 11:58:31
7 b***c007a020d5bd3b597b8 application/x-dosexec 2020-05-29 11:58:21
8 b41ad00f3b235fc2ff2aab01335f0347 application/x-dosexec 2020-05-29 11:58:11
9 b***ffed0e4c*** application/x-dosexec 2020-05-29 11:58:01
10 niko2.mp4 video/mp4 2020-05-29 11:57:56