VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: 69d7264256ffb01d1d16326a2cfcd342
รวมการค้นหา1ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 0 ,ไม่ปลอดภัย 1 。ชื่อไฟล์ “69d7264256ffb01d1d16326a2cfcd342” 100% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: 69d7264256ffb01d1d16326a2cfcd342
MD5:69d7264256ffb01d1d16326a2cfcd342
SHA1:1dda7873ca2ea6001c505a395c39b9db42e78618
778 application/octet-stream 32% (16/49)

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 c86***da*** text/html 2020-03-29 22:59:41
2 c***afa54770f40a7ab57a8d8 application/x-dosexec 2020-03-29 22:59:31
3 c8602655df0233f9d6b03934fa72f7e5 application/zip 2020-03-29 22:59:21
4 c***df1d8043604badb28dffd application/x-dosexec 2020-03-29 22:59:11
5 c85f932b3cbb5286679ae6141b0ae858 application/x-dosexec 2020-03-29 22:59:01
6 c85efe53456fd13e8f*** application/x-dosexec 2020-03-29 22:58:41
7 c***a4723fe28c2f0b26e2 text/plain 2020-03-29 22:58:31
8 c85e83132ebabb1dd0f5fdcbd58ec733 application/x-dosexec 2020-03-29 22:58:21
9 c85e235673f0e5edd3bfea1fbdca7872 application/x-dosexec 2020-03-29 22:58:11
10 c***895a***d4f38 application/x-dosexec 2020-03-29 22:58:01