VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: File name not allowed
รวมการค้นหา1ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 0 ,ไม่ปลอดภัย 1 。ชื่อไฟล์ “File name not allowed” 100% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:76da550cf4a2d4353912794bb0ee8fc0
SHA1:72a1f829776b3e846c30370d9e9a98596742d760
437233 application/x-dosexec 59% (29/49)

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 360截图.exe application/x-dosexec 2020-03-30 12:00:26
2 krkrtpc.exe application/x-dosexec 2020-03-30 11:59:48
3 TLGTest.exe application/x-dosexec 2020-03-30 11:59:33
4 rev_https_8080.exe application/x-dosexec 2020-03-30 11:58:57
5 qqfz3.2.5.25.zip application/zip 2020-03-30 11:58:52
6 cfdac***914f2c598215fcff text/plain 2020-03-30 11:58:21
7 cfd***b***c99d44 text/plain 2020-03-30 11:58:01
8 cfd91078cc4d2766979eba4a*** application/x-dosexec 2020-03-30 11:57:41
9 cfd8dfc4a***fafc89e3e41 application/x-dosexec 2020-03-30 11:57:31
10 cfd***ebd30f1a5714c0110 application/x-dosexec 2020-03-30 11:57:21