VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: File name not allowed
รวมการค้นหา1ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 0 ,ไม่ปลอดภัย 1 。ชื่อไฟล์ “File name not allowed” 100% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:7c27386264a05c2ca3819a4212f1b7de
SHA1:cf82fff69fe57a910502132a6d07fb3da68b84f3
2161152 application/x-dosexec 14% (7/49)

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 bf58a73e2c32b3e28767b5766dc0e59f application/x-java-applet 2020-04-03 22:59:41
2 bf58650aa470aedb2e3f6a2f19237a40 application/x-dosexec 2020-04-03 22:59:31
3 bf57712c050721c6b***bc9 application/octet-stream 2020-04-03 22:59:21
4 bf5756fec81faefcc***a0 application/x-dosexec 2020-04-03 22:59:11
5 bf5742238d00cb8a16dae2dd62d102b3 application/x-dosexec 2020-04-03 22:59:02
6 bf***d9505715f9e2481438b7bd application/x-dosexec 2020-04-03 22:58:41
7 bf53f5836313ea1bf8fe1bc28b6c0ca0 application/x-dosexec 2020-04-03 22:58:31
8 bf536c9c***f2c6c57805a69390 application/x-dosexec 2020-04-03 22:58:21
9 bf52c72e9ae9af7e7cff7d5e997ecc7e application/x-dosexec 2020-04-03 22:58:11
10 bf******b74b4b1d1 application/x-dosexec 2020-04-03 22:58:01