VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: File name not allowed
รวมการค้นหา1ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 0 ,ไม่ปลอดภัย 1 。ชื่อไฟล์ “File name not allowed” 100% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:85423b02bd85ad7d47bc02d6c15b7587
SHA1:2f788b5e9aa665da83b6f766c1f5c560b0165362
208707 Zip archive data 6% (3/49)

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 JiJiDown_v1.224.0.exe application/x-dosexec 2020-08-14 14:03:19
2 winmmhelper.exe application/x-dosexec 2020-08-14 14:03:13
3 Anydesk.exe application/x-dosexec 2020-08-14 14:03:05
4 66ea5b636932fbe45a8f7d9c538f075d application/octet-stream 2020-08-14 14:02:31
5 ***8bbd57bdcfd3bec6385a5 application/octet-stream 2020-08-14 14:02:21
6 66e71eedff551b08c1c*** application/octet-stream 2020-08-14 14:02:01
7 ***cd7a006bd4c541a611201 text/x-php 2020-08-14 14:01:31
8 香蕉视频.apk application/jar 2020-08-14 14:01:22
9 66e3eb5c614f4d0b349f2d3c220d9cdf text/html 2020-08-14 14:01:21
10 新湘娇影院.apk application/jar 2020-08-14 14:01:17