VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: CH341SER.EXE
รวมการค้นหา34ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 2 ,ไม่ปลอดภัย 32 。ชื่อไฟล์ “CH341SER.EXE” 94% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: CH341SER.EXE
MD5:eaf51c4de2c5392803505c8791458913
SHA1:4132e788f01ca0ff9eb928bd75cdeab05c8cc919
243290 PE32 executable (GUI) Intel 80386 1% (1/51)
2 ชื่อไฟล์: CH341SER.EXE
MD5:eb3ae641af53431260e4d77b635e5187
SHA1:84dddf900ab86f470d269d06ddd48a8897db847c
283472 PE32 executable (GUI) Intel 80386 2% (1/50)
3 ชื่อไฟล์: CH341SER.EXE
MD5:eb3ae641af53431260e4d77b635e5187
SHA1:84dddf900ab86f470d269d06ddd48a8897db847c
283472 PE32 executable (GUI) Intel 80386 2% (1/50)
4 ชื่อไฟล์: CH341SER.EXE
MD5:eb3ae641af53431260e4d77b635e5187
SHA1:84dddf900ab86f470d269d06ddd48a8897db847c
283472 PE32 executable (GUI) Intel 80386 2% (1/50)
5 ชื่อไฟล์: CH341SER.EXE
MD5:1af3fdebfbab3e247feb588aea64dd64
SHA1:d557a8978877199bafe2e7baac63adab17bed05d
243321 PE32 executable (GUI) Intel 80386 2% (1/49)
6 ชื่อไฟล์: CH341SER.EXE
MD5:eb3ae641af53431260e4d77b635e5187
SHA1:84dddf900ab86f470d269d06ddd48a8897db847c
283472 PE32 executable (GUI) Intel 80386 2% (1/49)
7 ชื่อไฟล์: CH341SER.EXE
MD5:1461e4f00d1f457b1eacf214fd5a2ef2
SHA1:c38d5005921d1f932eb29a57168426f06850c254
233018 PE32 executable (GUI) Intel 80386 4% (2/49)
8 ชื่อไฟล์: CH341SER.EXE
MD5:6b563bcfdf745b45e032b650cf0bc5dd
SHA1:4c7278b4fa144d7fc21abb3ebeafcf7b51f06076
240130 PE32 executable (GUI) Intel 80386 4% (2/49)
9 ชื่อไฟล์: CH341SER.EXE
MD5:6b563bcfdf745b45e032b650cf0bc5dd
SHA1:4c7278b4fa144d7fc21abb3ebeafcf7b51f06076
240130 PE32 executable (GUI) Intel 80386 4% (2/49)
10 ชื่อไฟล์: CH341SER.EXE
MD5:eb3ae641af53431260e4d77b635e5187
SHA1:84dddf900ab86f470d269d06ddd48a8897db847c
283472 PE32 executable (GUI) Intel 80386 4% (2/49)
11 ชื่อไฟล์: CH341SER.EXE
MD5:eb3ae641af53431260e4d77b635e5187
SHA1:84dddf900ab86f470d269d06ddd48a8897db847c
283472 PE32 executable (GUI) Intel 80386 4% (2/49)
12 ชื่อไฟล์: CH341SER.EXE
MD5:eaf51c4de2c5392803505c8791458913
SHA1:4132e788f01ca0ff9eb928bd75cdeab05c8cc919
243290 PE32 executable (GUI) Intel 80386 4% (2/49)
13 ชื่อไฟล์: CH341SER.EXE
MD5:1461e4f00d1f457b1eacf214fd5a2ef2
SHA1:c38d5005921d1f932eb29a57168426f06850c254
233018 PE32 executable (GUI) Intel 80386 4% (2/45)
14 ชื่อไฟล์: CH341SER.EXE
MD5:1af3fdebfbab3e247feb588aea64dd64
SHA1:d557a8978877199bafe2e7baac63adab17bed05d
243321 PE32 executable (GUI) Intel 80386 4% (2/44)
15 ชื่อไฟล์: CH341SER.EXE
MD5:1af3fdebfbab3e247feb588aea64dd64
SHA1:d557a8978877199bafe2e7baac63adab17bed05d
243321 PE32 executable (GUI) Intel 80386 5% (2/39)
16 ชื่อไฟล์: CH341SER.EXE
MD5:1461e4f00d1f457b1eacf214fd5a2ef2
SHA1:c38d5005921d1f932eb29a57168426f06850c254
233018 PE32 executable (GUI) Intel 80386 5% (2/39)
17 ชื่อไฟล์: CH341SER.EXE
MD5:3543feb4c4fe636d5f3ad22e6c256e26
SHA1:123a893e4a528d276e07ef1c4c4593f999963b31
172123 PE32 executable (GUI) Intel 80386 5% (2/39)
18 ชื่อไฟล์: CH341SER.EXE
MD5:1af3fdebfbab3e247feb588aea64dd64
SHA1:d557a8978877199bafe2e7baac63adab17bed05d
243321 PE32 executable (GUI) Intel 80386 5% (2/39)
19 ชื่อไฟล์: CH341SER.EXE
MD5:1af3fdebfbab3e247feb588aea64dd64
SHA1:d557a8978877199bafe2e7baac63adab17bed05d
243321 PE32 executable (GUI) Intel 80386 5% (2/39)
20 ชื่อไฟล์: CH341SER.EXE
MD5:1461e4f00d1f457b1eacf214fd5a2ef2
SHA1:c38d5005921d1f932eb29a57168426f06850c254
233018 PE32 executable (GUI) Intel 80386 2% (1/39)
   1 2  Next»