VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน
ชื่อไฟล์: CabalMain.exe
รวมการค้นหา35ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 3 ,ไม่ปลอดภัย 32 。ชื่อไฟล์ “CabalMain.exe” 91% อาจเป็นไวรัส
สแกนผลลัพธ์
VirSCANVirSCAN
ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: CabalMain.exe
MD5:89b08a50c8e94bd4005a686f422ac049
SHA1:517273a2288458156749bc452dac5f7d6784c418
4512768 application/x-dosexec 10% (4/39)
2 ชื่อไฟล์: CabalMain.exe
MD5:3f789de8abe043fcc0a8f7a04f3628b8
SHA1:12a901438f5a599a1e0a125d4662a3355cdb9b28
3528704 application/x-dosexec 7% (3/39)
3 ชื่อไฟล์: CabalMain.exe
MD5:2e7a7925a77ae569aa0365e3f78d8c6a
SHA1:74ab7691e1113ddd7aa6fe27639d3df3c9e6f5d7
11329024 application/x-dosexec 5% (2/39)
4 ชื่อไฟล์: CabalMain.exe
MD5:388ef78b4ec37b7f5fbd71a434d30323
SHA1:e7d604bab9b803c88ea720360e6ef8dbdfea7ce1
3914093 application/x-dosexec 20% (8/39)
5 ชื่อไฟล์: CabalMain.exe
MD5:12b5690dcf216f60825587ddf83783e8
SHA1:a6a835e87e5fabec39023bb63d855202be58d56b
417792 application/x-dosexec 7% (3/39)
6 ชื่อไฟล์: CabalMain.exe
MD5:b89a71eb98b7eb77694100d85fb77f5d
SHA1:3ae943b7316910acfa653f033159303c7c4fd01d
3714560 application/x-dosexec 69% (27/39)
7 ชื่อไฟล์: CabalMain.exe
MD5:6e0895be4587fe6ce114c38624544ba6
SHA1:5801bbe97624a0db5af99e2e0fee159efe2dbe1a
2233344 application/x-dosexec 12% (5/39)
8 ชื่อไฟล์: CabalMain.exe
MD5:8fc474e16ceaafdc6a9b2e3a08521e36
SHA1:952f0d5eea90b3507e64a2e32ffc4b46560aff22
17297901 application/x-dosexec 7% (3/39)
9 ชื่อไฟล์: CabalMain.exe
MD5:272e558a621d4ff406002fdbf96c0b88
SHA1:b4eb70e8ef0b14056b4a419b8c7544b68d94ace1
4070912 application/x-dosexec 30% (12/39)
10 ชื่อไฟล์: CabalMain.exe
MD5:272e558a621d4ff406002fdbf96c0b88
SHA1:b4eb70e8ef0b14056b4a419b8c7544b68d94ace1
4070912 application/x-dosexec 20% (8/39)
11 ชื่อไฟล์: CabalMain.exe
MD5:ed8aecd6a8d9eb93dc84a137a4b1d7d7
SHA1:e82e53f6ffa244d9988ffedbedd08154bdfec212
4202496 application/x-dosexec 10% (4/39)
12 ชื่อไฟล์: CabalMain.exe
MD5:9739d6f1c7c4352a6df9169672e9b76f
SHA1:55801e37c6aefc550e86eb85766ff0fd84d0be39
3584000 application/x-dosexec 5% (2/39)
13 ชื่อไฟล์: CabalMain.exe
MD5:d6b0c80d2ece8e5019add884517a3d98
SHA1:cbfebc81f3c5f3d4cddcdac1a5947dbe7e2d83e2
4395008 application/x-dosexec 10% (4/39)
14 ชื่อไฟล์: CabalMain.exe
MD5:04ead70b0ccbc2242f3577c33937a9dc
SHA1:3fb6b33f692ac2b25c7de573a1d13439c13fe3f4
2358272 application/x-dosexec 79% (31/39)
15 ชื่อไฟล์: CabalMain.exe
MD5:332a1de8fc685778b414f724004e15b0
SHA1:7e14e7e79c79a1be7bbbdf95a7edb455d693b411
3553280 application/x-dosexec 68% (26/38)
16 ชื่อไฟล์: CabalMain.exe
MD5:e4e8776b03e026de163c18d01c83f4aa
SHA1:b6af1e978f0ac92a2a59f9407bd8e35ca32214da
3503104 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 5% (2/36)
17 ชื่อไฟล์: CabalMain.exe
MD5:82e3181efe8d75be9e830e1806a548d8
SHA1:dc952161092a207a321451aef73b55b05243b9a6
3386880 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 2% (1/36)
18 ชื่อไฟล์: CabalMain.exe
MD5:249e2ba96620d632641025e5cf85660e
SHA1:869568572b6e256bbcd8b04f76df9c5f3c863750
3917824 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 5% (2/36)
19 ชื่อไฟล์: CabalMain.exe
MD5:293948c62db0320734893aa26dd8ad73
SHA1:153c26c7929bc5fb52e3b44565a29c0d7e631986
1440768 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 10% (4/37)
20 ชื่อไฟล์: CabalMain.exe
MD5:c8c1e1930b141318e731879c8b979617
SHA1:41907785467a6d139d84bb14e18195decc46b2c5
543232 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit Mono 77% (28/36)
   1 2  Next»
10 เอกสารล่าสุด
ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 hardware.rar application/x-rar 2020-01-20 03:58:29
2 0213902adcf235ba7b5fe2f36af639d2 application/x-dosexec 2020-01-20 03:58:22
3 ******b8de30 application/x-dosexec 2020-01-20 03:58:12
4 ***bd0ec72949c47932b81 image/jpeg 2020-01-20 03:58:01
5 0****** application/x-dosexec 2020-01-20 03:57:41
6 020f6e6ae72652e8***e290 application/x-dosexec 2020-01-20 03:57:31
7 ***bf4b2bc4c9b2e5ab7218c46 application/x-dosexec 2020-01-20 03:57:21
8 020dfabf7026179f9aa8c423dfc6fbc0 application/x-dosexec 2020-01-20 03:57:11
9 020d00c5fc3994b751198aea10daadfb application/x-dosexec 2020-01-20 03:57:01
10 unidasm.exe application/x-dosexec 2020-01-20 03:56:52

เกี่ยวกับ VirSCAN | ข้อตกลงด้านความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเรา | ลิงค์ที่เป็นมิตร | ช่วยเหลือ VirSCAN
Powered By CentOSpol

京ICP备11007605号-12

pol

京公网安备 11010802020746号