VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: CorelDRAW 2020 免登陆补丁.exe
รวมการค้นหา5ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 4 ,ไม่ปลอดภัย 1 。ชื่อไฟล์ “CorelDRAW 2020 免登陆补丁.exe” 20% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: CorelDRAW 2020 免登陆补丁.exe
MD5:cb8d5e9d94999712f75281d5ac1efde5
SHA1:05cd34c4c1531b2f76b5fcc580975611c2cf4820
1004641 application/x-dosexec 0% (0/49)
2 ชื่อไฟล์: CorelDRAW 2020 免登陆补丁.exe
MD5:cb8d5e9d94999712f75281d5ac1efde5
SHA1:05cd34c4c1531b2f76b5fcc580975611c2cf4820
1004641 application/x-dosexec 0% (0/49)
3 ชื่อไฟล์: CorelDRAW 2020 免登陆补丁.exe
MD5:cb8d5e9d94999712f75281d5ac1efde5
SHA1:05cd34c4c1531b2f76b5fcc580975611c2cf4820
1004641 application/x-dosexec 0% (0/49)
4 ชื่อไฟล์: CorelDRAW 2020 免登陆补丁.exe
MD5:cb8d5e9d94999712f75281d5ac1efde5
SHA1:05cd34c4c1531b2f76b5fcc580975611c2cf4820
1004641 application/x-dosexec 0% (0/49)
5 ชื่อไฟล์: CorelDRAW 2020 免登陆补丁.exe
MD5:cb8d5e9d94999712f75281d5ac1efde5
SHA1:05cd34c4c1531b2f76b5fcc580975611c2cf4820
1004641 application/x-dosexec 2% (1/49)

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 叠蛋糕任务.exe application/x-dosexec 2020-05-26 03:01:22
2 6a76729d4d2e5f675d419117e89581e4 application/x-dosexec 2020-05-26 03:00:31
3 6a746301e6019254e***f7051 application/xml 2020-05-26 03:00:21
4 6a73***bac6f726d429a4a6 application/octet-stream 2020-05-26 03:00:11
5 6a71963e228684daf6363f8cd6325913 application/x-dosexec 2020-05-26 03:00:01
6 autoplay.exe application/x-dosexec 2020-05-26 02:59:33
7 6a71664bd1ff***eb47efeb6b3a application/x-dosexec 2020-05-26 02:59:31
8 6a6ff0b92eb3d50***f application/x-dosexec 2020-05-26 02:59:21
9 6a6f******fb0a application/x-gzip 2020-05-26 02:59:11
10 6a6cd58bd4b9bde49803ddb702bb4dc7 application/x-gzip 2020-05-26 02:59:01