VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: DNS优选.exe
รวมการค้นหา55ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 1 ,ไม่ปลอดภัย 54 。ชื่อไฟล์ “DNS优选.exe” 98% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: DNS优选.exe
MD5:df19a28f5e69a204d83983a435772047
SHA1:9d0d185354a324d8edeab00391b02fbad5b2930c
670720 application/x-dosexec 10% (5/49)
2 ชื่อไฟล์: DNS优选.exe
MD5:df19a28f5e69a204d83983a435772047
SHA1:9d0d185354a324d8edeab00391b02fbad5b2930c
670720 application/x-dosexec 10% (5/49)
3 ชื่อไฟล์: DNS优选.exe
MD5:425679cfbed4f13bb73bd40cb0637657
SHA1:50e259e79f89d46a2156e52af8c40a6fb5337051
435712 application/x-dosexec 12% (6/49)
4 ชื่อไฟล์: DNS优选.exe
MD5:425679cfbed4f13bb73bd40cb0637657
SHA1:50e259e79f89d46a2156e52af8c40a6fb5337051
435712 application/x-dosexec 10% (5/49)
5 ชื่อไฟล์: DNS优选.exe
MD5:425679cfbed4f13bb73bd40cb0637657
SHA1:50e259e79f89d46a2156e52af8c40a6fb5337051
435712 application/x-dosexec 10% (5/49)
6 ชื่อไฟล์: DNS优选.exe
MD5:425679cfbed4f13bb73bd40cb0637657
SHA1:50e259e79f89d46a2156e52af8c40a6fb5337051
435712 application/x-dosexec 10% (5/49)
7 ชื่อไฟล์: DNS优选.exe
MD5:5633737b6692449071a9cb19eccf43e8
SHA1:ea8a54b1d64e929543fc445650ede28955e6384e
1097728 application/x-dosexec 8% (4/49)
8 ชื่อไฟล์: DNS优选.exe
MD5:f87818901960f026a31163388ff82a49
SHA1:23825d535ca5d8409bb46089041a5cc5ff6c5eb1
1007104 application/x-dosexec 12% (6/49)
9 ชื่อไฟล์: DNS优选.exe
MD5:425679cfbed4f13bb73bd40cb0637657
SHA1:50e259e79f89d46a2156e52af8c40a6fb5337051
435712 application/x-dosexec 10% (5/49)
10 ชื่อไฟล์: DNS优选.exe
MD5:f87818901960f026a31163388ff82a49
SHA1:23825d535ca5d8409bb46089041a5cc5ff6c5eb1
1007104 application/x-dosexec 12% (6/49)
11 ชื่อไฟล์: DNS优选.exe
MD5:425679cfbed4f13bb73bd40cb0637657
SHA1:50e259e79f89d46a2156e52af8c40a6fb5337051
435712 application/x-dosexec 12% (6/49)
12 ชื่อไฟล์: DNS优选.exe
MD5:e35db346075432171669d539689ee54f
SHA1:4d8dffde810870de239b3a73f1ae715145d050b0
1044480 application/x-dosexec 20% (10/49)
13 ชื่อไฟล์: DNS优选.exe
MD5:f87818901960f026a31163388ff82a49
SHA1:23825d535ca5d8409bb46089041a5cc5ff6c5eb1
1007104 application/x-dosexec 12% (6/49)
14 ชื่อไฟล์: DNS优选.exe
MD5:df19a28f5e69a204d83983a435772047
SHA1:9d0d185354a324d8edeab00391b02fbad5b2930c
670720 application/x-dosexec 12% (6/49)
15 ชื่อไฟล์: DNS优选.exe
MD5:df19a28f5e69a204d83983a435772047
SHA1:9d0d185354a324d8edeab00391b02fbad5b2930c
670720 application/x-dosexec 12% (6/49)
16 ชื่อไฟล์: DNS优选.exe
MD5:df19a28f5e69a204d83983a435772047
SHA1:9d0d185354a324d8edeab00391b02fbad5b2930c
670720 application/x-dosexec 12% (6/49)
17 ชื่อไฟล์: DNS优选.exe
MD5:df19a28f5e69a204d83983a435772047
SHA1:9d0d185354a324d8edeab00391b02fbad5b2930c
670720 application/x-dosexec 10% (5/49)
18 ชื่อไฟล์: DNS优选.exe
MD5:df19a28f5e69a204d83983a435772047
SHA1:9d0d185354a324d8edeab00391b02fbad5b2930c
670720 application/x-dosexec 12% (6/49)
19 ชื่อไฟล์: DNS优选.exe
MD5:6084fdeffda3a95408e76d7c1504fc50
SHA1:0f0a7eaa0c60f2902f14a71902786ebbd82ba024
1174528 application/x-dosexec 10% (5/49)
20 ชื่อไฟล์: DNS优选.exe
MD5:f87818901960f026a31163388ff82a49
SHA1:23825d535ca5d8409bb46089041a5cc5ff6c5eb1
1007104 application/x-dosexec 14% (7/49)
   1 2 3  Next»

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 KwService.rar application/x-rar 2020-03-30 07:00:29
2 rundll32.exe application/x-dosexec 2020-03-30 06:59:26
3 cced30531e606ab2e4d232239c7fdbaa image/png 2020-03-30 06:59:21
4 ccea0edc8c51e09a8e540a21496aa431 application/x-dosexec 2020-03-30 06:59:01
5 cce9cd1a***f773fbeb2ccf6 application/x-dosexec 2020-03-30 06:58:42
6 cce9cb7a2ec6fb3908ae7a840a2a2182 application/x-dosexec 2020-03-30 06:58:31
7 cce91f2b761f0b3e713c872daeaad1c6 application/msword 2020-03-30 06:58:21
8 cce8fc0d606b4bc***da6195e5e text/plain 2020-03-30 06:58:12
9 cce8214586a6b11c1d9be58df8874b6c application/pdf 2020-03-30 06:58:01
10 chrome_elf.dll application/x-dosexec 2020-03-30 06:57:51