VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: Dialupass.exe
รวมการค้นหา184ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 6 ,ไม่ปลอดภัย 178 。ชื่อไฟล์ “Dialupass.exe” 96% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
181 ชื่อไฟล์: Dialupass.exe
MD5:f9b2e9ab9422feefe33e7014cfccf15f
SHA1:8dff47fb56d67cb8849e09c8e5d87750ef366882
73942 MS-DOS executable (EXE) 33% (12/36)
182 ชื่อไฟล์: Dialupass.exe
MD5:eadaf356392df08d818753e56d97d606
SHA1:19d9707b498c2bff48eaa86d5fc4b5c82ca12b17
76334 MS-DOS executable (EXE) 55% (20/36)
183 ชื่อไฟล์: Dialupass.exe
MD5:12136843465445a5797374cb09bc2ef4
SHA1:914bbca4ed21103c6ddf7e5372c24a61d91723bb
129628 MS-DOS executable (EXE) 57% (20/35)
184 ชื่อไฟล์: Dialupass.exe
MD5:12136843465445a5797374cb09bc2ef4
SHA1:914bbca4ed21103c6ddf7e5372c24a61d91723bb
129628 MS-DOS executable (EXE) 60% (21/35)
«Previous  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 starwind_setup.rar application/x-rar 2020-03-31 01:59:54
2 db9dc2616f***a9376255f2db20 text/html 2020-03-31 01:58:31
3 db9d63519d0ce8bcaebe***e text/html 2020-03-31 01:58:21
4 db9bd26a8e04d5a***e00 application/x-dosexec 2020-03-31 01:58:11
5 db9bcbc0e4d52c1dfbe*** text/html 2020-03-31 01:58:01
6 db9b5851b1a707149ac8c***b0 application/x-dosexec 2020-03-31 01:57:41
7 db9ae609b9b2b5d6f041d*** application/x-dosexec 2020-03-31 01:57:31
8 db9a526147ee2d***a5c2039 application/x-dosexec 2020-03-31 01:57:21
9 db***d***c41cb86 application/zip 2020-03-31 01:57:11
10 db9834acebad96ef3463029d8f33be44 image/jpeg 2020-03-31 01:57:01