VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: Dialupass.exe
รวมการค้นหา184ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 6 ,ไม่ปลอดภัย 178 。ชื่อไฟล์ “Dialupass.exe” 96% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
61 ชื่อไฟล์: Dialupass.exe
MD5:9c8872c879d0a9d82988920488370864
SHA1:87ff4231547462e6474c832e28831dd691d83fd4
38400 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 36% (13/36)
62 ชื่อไฟล์: Dialupass.exe
MD5:ec7284c6884fd3bc32477cc5671f8f05
SHA1:cca595a45821598e81690870f266e383c30c4419
39424 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 2% (1/36)
63 ชื่อไฟล์: Dialupass.exe
MD5:0acaee6f8c6f63c7c60e8ee6763adc5a
SHA1:3f227cbfa62611bf21fb565c413befb5a191c9d0
39424 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 13% (5/37)
64 ชื่อไฟล์: Dialupass.exe
MD5:333bc4133fc34ce5439ffd444bcd9851
SHA1:55129c3436e9ee3b30118cd72e0f7f5cd14dc122
72192 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 21% (8/37)
65 ชื่อไฟล์: Dialupass.exe
MD5:0b1f0912306c9cdbf3c230e402dddfcf
SHA1:10a11964f7a7392d3da9f0b46bc4a3d2b7f1633c
73216 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 32% (12/37)
66 ชื่อไฟล์: Dialupass.exe
MD5:0b1f0912306c9cdbf3c230e402dddfcf
SHA1:10a11964f7a7392d3da9f0b46bc4a3d2b7f1633c
73216 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 32% (12/37)
67 ชื่อไฟล์: Dialupass.exe
MD5:0b1f0912306c9cdbf3c230e402dddfcf
SHA1:10a11964f7a7392d3da9f0b46bc4a3d2b7f1633c
73216 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 32% (12/37)
68 ชื่อไฟล์: Dialupass.exe
MD5:e7dfa400977a2213e9ee656fb02626cb
SHA1:1cb267614458b0fa368615d351973598ced31bec
43008 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 45% (17/37)
69 ชื่อไฟล์: Dialupass.exe
MD5:e7dfa400977a2213e9ee656fb02626cb
SHA1:1cb267614458b0fa368615d351973598ced31bec
43008 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 40% (15/37)
70 ชื่อไฟล์: Dialupass.exe
MD5:333bc4133fc34ce5439ffd444bcd9851
SHA1:55129c3436e9ee3b30118cd72e0f7f5cd14dc122
72192 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 32% (12/37)
71 ชื่อไฟล์: Dialupass.exe
MD5:cd7e8d8325b70f429e4a3d0abea78065
SHA1:19a909e41f262b47533c2ca954e79f522040740c
37888 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 40% (15/37)
72 ชื่อไฟล์: Dialupass.exe
MD5:333bc4133fc34ce5439ffd444bcd9851
SHA1:55129c3436e9ee3b30118cd72e0f7f5cd14dc122
72192 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 32% (12/37)
73 ชื่อไฟล์: Dialupass.exe
MD5:0b1f0912306c9cdbf3c230e402dddfcf
SHA1:10a11964f7a7392d3da9f0b46bc4a3d2b7f1633c
73216 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (14/37)
74 ชื่อไฟล์: Dialupass.exe
MD5:7b97935ed271a11733591416e2a50d16
SHA1:c3c00c77db22b8eba3945ba0cacbc98710454f73
39424 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 13% (5/37)
75 ชื่อไฟล์: Dialupass.exe
MD5:333bc4133fc34ce5439ffd444bcd9851
SHA1:55129c3436e9ee3b30118cd72e0f7f5cd14dc122
72192 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 21% (8/37)
76 ชื่อไฟล์: Dialupass.exe
MD5:9f0773409730b3f5e4a0b612daca5283
SHA1:0bba0feb171122afb6996e521ccc1f6a557a7e74
1073568 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 24% (9/37)
77 ชื่อไฟล์: Dialupass.exe
MD5:0b1f0912306c9cdbf3c230e402dddfcf
SHA1:10a11964f7a7392d3da9f0b46bc4a3d2b7f1633c
73216 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 24% (9/37)
78 ชื่อไฟล์: Dialupass.exe
MD5:e7dfa400977a2213e9ee656fb02626cb
SHA1:1cb267614458b0fa368615d351973598ced31bec
43008 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 45% (17/37)
79 ชื่อไฟล์: Dialupass.exe
MD5:5d345a15329a01ada113cb5fbbaa0376
SHA1:67bdd84d85096968a3289edcfbb73dc7c0b8cbc9
49660 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 94% (35/37)
80 ชื่อไฟล์: Dialupass.exe
MD5:032869bce74f9ea0b7688c0a2c52caf6
SHA1:d47d44146144af353c83d527dd0a0360ab5bed32
69120 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 16% (6/37)
«Previous  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Next»

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 win32.dll.lnk application/octet-stream 2020-04-04 00:00:28
2 c092e9***f94622b4 application/x-dosexec 2020-04-03 23:58:11
3 c0906d37795ffae5b***c070 application/x-dosexec 2020-04-03 23:58:01
4 c09069c1a***bba6e49d application/x-dosexec 2020-04-03 23:57:41
5 c***e7ff6a81df0e402678 application/x-dosexec 2020-04-03 23:57:31
6 c08e69996e8***a92885dd95 application/x-dosexec 2020-04-03 23:57:21
7 c***e0bc63df7e*** application/x-dosexec 2020-04-03 23:57:11
8 c08d4a284dedade5017982f9a0fdfc79 application/x-dosexec 2020-04-03 23:57:01
9 c***be781ccd0d50dcdf6c56 application/x-dosexec 2020-04-03 23:56:41
10 c0891e0d8a94af3c9f0cb*** application/x-dosexec 2020-04-03 23:56:31