VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน
ชื่อไฟล์: Exdb.exe
รวมการค้นหา61ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 12 ,ไม่ปลอดภัย 49 。ชื่อไฟล์ “Exdb.exe” 80% อาจเป็นไวรัส
สแกนผลลัพธ์
VirSCANVirSCAN
ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: Exdb.exe
MD5:ec3fe21c25f6e79071c03e4beb58ce49
SHA1:1ac2bff8222a3fb3cbc74c45ce33b5ffad637671
483400 application/x-dosexec 22% (11/49)
2 ชื่อไฟล์: Exdb.exe
MD5:a95c9e8af2656a353420e51243229489
SHA1:1ff560c2b8456c63bedd81e19cd395ed9bfa11dc
389120 application/x-dosexec 81% (40/49)
3 ชื่อไฟล์: Exdb.exe
MD5:91023dd592d8a7e664fb27f4cb329c56
SHA1:7de39b5e2604b1f1ad788789d44edffda3de7e8f
483419 application/x-dosexec 46% (18/39)
4 ชื่อไฟล์: Exdb.exe
MD5:3a581cc1dc9a22bce446186e72148c72
SHA1:53e6270e2671a6fadbf1f7db5300967d2e573e0b
483419 application/x-dosexec 30% (12/39)
5 ชื่อไฟล์: Exdb.exe
MD5:968a7deaa951ae2f01fc000fcf20c514
SHA1:b3f1624727ad7175228324eb685da4b74a2d744e
368640 application/x-dosexec 7% (3/39)
6 ชื่อไฟล์: Exdb.exe
MD5:9e034b7d9000acfc3457efcde4c4aa8c
SHA1:bde046c699cb22e86330a42b3bcb57ab6f581ccb
483419 application/x-dosexec 48% (19/39)
7 ชื่อไฟล์: Exdb.exe
MD5:0256f3719a7aeceb3b2daa3fbf9742b1
SHA1:f010b134e64e6ee4de3b81c21b10784a86d26aaf
516173 application/x-dosexec 25% (10/39)
8 ชื่อไฟล์: Exdb.exe
MD5:dc9d7bf41b69bca67c11926f3a948d3a
SHA1:8d8e97a1913f0cc60b1f250e224e1af2e82e02a5
499712 application/x-dosexec 53% (21/39)
9 ชื่อไฟล์: Exdb.exe
MD5:e9486d0d2e336cba7c1846266a5b1447
SHA1:462eb0df91fea7b46f17e911944612db136199d5
483419 application/x-dosexec 48% (19/39)
10 ชื่อไฟล์: Exdb.exe
MD5:059a35bd250b246808af5542a18432f2
SHA1:4d351da0253de6bc93017e87794d14b933b2b796
577627 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 19% (7/36)
11 ชื่อไฟล์: Exdb.exe
MD5:9e034b7d9000acfc3457efcde4c4aa8c
SHA1:bde046c699cb22e86330a42b3bcb57ab6f581ccb
483419 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 22% (8/36)
12 ชื่อไฟล์: Exdb.exe
MD5:5b70ddf309ace82b4ce01730fd3e203a
SHA1:1ec094d0e12f28289080d623d1702264071ce994
483419 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 22% (8/36)
13 ชื่อไฟล์: Exdb.exe
MD5:df946dee6652b7e6c3bf5cbb36d3d94a
SHA1:2ee6a4bc5e07ef22822b1fa7015a02d397fc3dfb
483328 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 19% (7/36)
14 ชื่อไฟล์: Exdb.exe
MD5:9e034b7d9000acfc3457efcde4c4aa8c
SHA1:bde046c699cb22e86330a42b3bcb57ab6f581ccb
483419 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 33% (12/36)
15 ชื่อไฟล์: Exdb.exe
MD5:50d8e0e6c112bdc5ab84b8f9ca1d2857
SHA1:bd8a2cc0524d0c86ecbbc0a20643f9bce9f853f0
483328 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 22% (8/36)
16 ชื่อไฟล์: Exdb.exe
MD5:4b3f8a6b14d3443e82436c53504000ae
SHA1:671e3d1bb1aaa5dfa32d637f6a13e35510fe9dc7
495710 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 27% (10/37)
17 ชื่อไฟล์: Exdb.exe
MD5:9a8fdfe8672934e93a13e62f9138d571
SHA1:1644c573cb65b4967c306e2c280f2a3e7cfd83f0
495710 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 59% (22/37)
18 ชื่อไฟล์: Exdb.exe
MD5:cb09e148b31dc57d85fe9ebfdbae5148
SHA1:104b9bfbd51e4d32826877c802492ecb50f13d12
607835 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 24% (9/37)
19 ชื่อไฟล์: Exdb.exe
MD5:9a8fdfe8672934e93a13e62f9138d571
SHA1:1644c573cb65b4967c306e2c280f2a3e7cfd83f0
495710 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 56% (21/37)
20 ชื่อไฟล์: Exdb.exe
MD5:9a8fdfe8672934e93a13e62f9138d571
SHA1:1644c573cb65b4967c306e2c280f2a3e7cfd83f0
495710 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 35% (13/37)
   1 2 3 4  Next»
10 เอกสารล่าสุด
ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 b055***c81ccdba8af6 application/x-dosexec 2020-02-26 00:59:11
2 b0543ee418ecbfd31131fe882daf2ca0 application/x-dosexec 2020-02-26 00:59:01
3 b***e7f5da59fe210d8ef60f0 application/x-dosexec 2020-02-26 00:58:41
4 BOOM.exe application/x-dosexec 2020-02-26 00:58:33
5 b0535b6ebcee3a5c***7f1e9 application/x-dosexec 2020-02-26 00:58:31
6 BOOM.dll application/x-dosexec 2020-02-26 00:58:26
7 b***a466b3ca7e7b8aa90c5446c application/x-dosexec 2020-02-26 00:58:21
8 b0***c2b2ac6b5da3c448f6dd text/html 2020-02-26 00:58:11
9 b***a7f7bae application/x-dosexec 2020-02-26 00:58:01
10 b******b57ab0d text/html 2020-02-26 00:57:41

เกี่ยวกับ VirSCAN | ข้อตกลงด้านความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเรา | ลิงค์ที่เป็นมิตร | ช่วยเหลือ VirSCAN
Powered By CentOSpol

京ICP备11007605号-12

pol

京公网安备 11010802020746号