VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน
ชื่อไฟล์: FlashHelperService.exe
รวมการค้นหา71ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 0 ,ไม่ปลอดภัย 71 。ชื่อไฟล์ “FlashHelperService.exe” 100% อาจเป็นไวรัส
สแกนผลลัพธ์
VirSCANVirSCAN
ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: FlashHelperService.exe
MD5:88cbadec77cf90357f46a3629b6737e6
SHA1:6f4b05a410fce4c8318f42753e12f9395526c1be
2752904 application/x-dosexec 8% (4/49)
2 ชื่อไฟล์: FlashHelperService.exe
MD5:88cbadec77cf90357f46a3629b6737e6
SHA1:6f4b05a410fce4c8318f42753e12f9395526c1be
2752904 application/x-dosexec 8% (4/49)
3 ชื่อไฟล์: FlashHelperService.exe
MD5:88cbadec77cf90357f46a3629b6737e6
SHA1:6f4b05a410fce4c8318f42753e12f9395526c1be
2752904 application/x-dosexec 8% (4/49)
4 ชื่อไฟล์: FlashHelperService.exe
MD5:5142c721e7182065b299951a54d4fe80
SHA1:5ba21871250e6e36b42126ac6cd9c4c951e6ac8d
2743688 application/x-dosexec 6% (3/49)
5 ชื่อไฟล์: FlashHelperService.exe
MD5:72b2efb72b7c1280f3558e19bf85e31a
SHA1:fbdaa9fb008d807ff478a7ab90970bdc039bbcdc
3945864 application/x-dosexec 6% (3/49)
6 ชื่อไฟล์: FlashHelperService.exe
MD5:5142c721e7182065b299951a54d4fe80
SHA1:5ba21871250e6e36b42126ac6cd9c4c951e6ac8d
2743688 application/x-dosexec 6% (3/49)
7 ชื่อไฟล์: FlashHelperService.exe
MD5:3f49c83fecfa58421b722bb05cafbdae
SHA1:097eba2a2d8f8b26d931eab8baf071b121d4bcd8
2663512 application/x-dosexec 8% (4/49)
8 ชื่อไฟล์: FlashHelperService.exe
MD5:3f49c83fecfa58421b722bb05cafbdae
SHA1:097eba2a2d8f8b26d931eab8baf071b121d4bcd8
2663512 application/x-dosexec 8% (4/49)
9 ชื่อไฟล์: FlashHelperService.exe
MD5:3f49c83fecfa58421b722bb05cafbdae
SHA1:097eba2a2d8f8b26d931eab8baf071b121d4bcd8
2663512 application/x-dosexec 6% (3/49)
10 ชื่อไฟล์: FlashHelperService.exe
MD5:e07f0e1b1a68c690118445c7256ca18c
SHA1:1ad0ab7014826fb52bc2add6b0a84f9a107db84e
2620504 application/x-dosexec 4% (2/49)
11 ชื่อไฟล์: FlashHelperService.exe
MD5:e34a6fc5ceb81614c897d02d9bd5aa4e
SHA1:db108f4c48a6ee4f7bbd7f2fafae55eaf3428c07
4064856 application/x-dosexec 2% (1/49)
12 ชื่อไฟล์: FlashHelperService.exe
MD5:3f49c83fecfa58421b722bb05cafbdae
SHA1:097eba2a2d8f8b26d931eab8baf071b121d4bcd8
2663512 application/x-dosexec 6% (3/49)
13 ชื่อไฟล์: FlashHelperService.exe
MD5:3f49c83fecfa58421b722bb05cafbdae
SHA1:097eba2a2d8f8b26d931eab8baf071b121d4bcd8
2663512 application/x-dosexec 6% (3/49)
14 ชื่อไฟล์: FlashHelperService.exe
MD5:3f49c83fecfa58421b722bb05cafbdae
SHA1:097eba2a2d8f8b26d931eab8baf071b121d4bcd8
2663512 application/x-dosexec 6% (3/49)
15 ชื่อไฟล์: FlashHelperService.exe
MD5:59c34bc243eb2604533b5f08d30944f8
SHA1:954b5344e678215757d33db5bef6e5321208ecb4
2791512 application/x-dosexec 4% (2/49)
16 ชื่อไฟล์: FlashHelperService.exe
MD5:59c34bc243eb2604533b5f08d30944f8
SHA1:954b5344e678215757d33db5bef6e5321208ecb4
2791512 application/x-dosexec 4% (2/49)
17 ชื่อไฟล์: FlashHelperService.exe
MD5:33abbaf723a769cfdcac4f8de87c09a1
SHA1:c3ed66db87d0a04e283eae906578941598651cdb
2773080 application/x-dosexec 4% (2/49)
18 ชื่อไฟล์: FlashHelperService.exe
MD5:33abbaf723a769cfdcac4f8de87c09a1
SHA1:c3ed66db87d0a04e283eae906578941598651cdb
2773080 application/x-dosexec 4% (2/49)
19 ชื่อไฟล์: FlashHelperService.exe
MD5:33abbaf723a769cfdcac4f8de87c09a1
SHA1:c3ed66db87d0a04e283eae906578941598651cdb
2773080 application/x-dosexec 4% (2/49)
20 ชื่อไฟล์: FlashHelperService.exe
MD5:3d7a14e7b9ec4ba040be90fda640f8a5
SHA1:18cab7cb4db13f13e5060cd78de70372baeea413
2622040 application/x-dosexec 4% (2/49)
   1 2 3 4  Next»
10 เอกสารล่าสุด
ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 <3国志14>学习补丁=6.exe application/x-dosexec 2020-02-18 15:00:06
2 [纯片][无套][双龙][.qsed application/xml 2020-02-18 14:59:29
3 ADBDriverInstaller.exe application/x-dosexec 2020-02-18 14:58:57
4 e64ddaaa***b5 text/html 2020-02-18 14:58:41
5 e64dbe5e1e636f***e77756c6d application/x-dosexec 2020-02-18 14:58:31
6 e64db9bd4e6ac41c1fd***c5689 application/x-dosexec 2020-02-18 14:58:21
7 e64db60f1c55110fb71436fd58049ade application/x-dosexec 2020-02-18 14:58:11
8 e64bba4d8b1212e623019bda979a8c3d application/x-dosexec 2020-02-18 14:58:01
9 Shadowsocks-4.1.7.1.exe application/x-dosexec 2020-02-18 14:57:53
10 e64b8356a9d765011d3cad2a4a476a29 application/x-dosexec 2020-02-18 14:57:41

เกี่ยวกับ VirSCAN | ข้อตกลงด้านความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเรา | ลิงค์ที่เป็นมิตร | ช่วยเหลือ VirSCAN
Powered By CentOSpol

京ICP备11007605号-12

pol

京公网安备 11010802020746号