VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: HDTune.exe
รวมการค้นหา284ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 71 ,ไม่ปลอดภัย 213 。ชื่อไฟล์ “HDTune.exe” 75% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: HDTune.exe
MD5:dffd1aa789bcecbfd8267861239e8bf7
SHA1:74e311eeda0ad5a026c38030a372df0aaa1d7c3c
888852 PE32 executable (GUI) Intel 80386 5% (3/51)
2 ชื่อไฟล์: HDTune.exe
MD5:ff8b45a4fd69637063009e1e6d64547f
SHA1:ec56696ee264b68cb9f9498b36b4ffd1813aed78
1224704 PE32 executable (GUI) Intel 80386 15% (8/51)
3 ชื่อไฟล์: HDTune.exe
MD5:ff8b45a4fd69637063009e1e6d64547f
SHA1:ec56696ee264b68cb9f9498b36b4ffd1813aed78
1224704 PE32 executable (GUI) Intel 80386 16% (8/50)
4 ชื่อไฟล์: HDTune.exe
MD5:61891d3eb8aaa3320498a790a3f8e83a
SHA1:1f19da4344c509210e43d4cca0145272c6318c81
1107968 PE32 executable (GUI) Intel 80386 16% (8/50)
5 ชื่อไฟล์: HDTune.exe
MD5:dffd1aa789bcecbfd8267861239e8bf7
SHA1:74e311eeda0ad5a026c38030a372df0aaa1d7c3c
888852 PE32 executable (GUI) Intel 80386 0% (0/50)
6 ชื่อไฟล์: HDTune.exe
MD5:dffd1aa789bcecbfd8267861239e8bf7
SHA1:74e311eeda0ad5a026c38030a372df0aaa1d7c3c
888852 PE32 executable (GUI) Intel 80386 0% (0/50)
7 ชื่อไฟล์: HDTune.exe
MD5:ff8b45a4fd69637063009e1e6d64547f
SHA1:ec56696ee264b68cb9f9498b36b4ffd1813aed78
1224704 PE32 executable (GUI) Intel 80386 16% (8/50)
8 ชื่อไฟล์: HDTune.exe
MD5:dffd1aa789bcecbfd8267861239e8bf7
SHA1:74e311eeda0ad5a026c38030a372df0aaa1d7c3c
888852 PE32 executable (GUI) Intel 80386 0% (0/50)
9 ชื่อไฟล์: HDTune.exe
MD5:dffd1aa789bcecbfd8267861239e8bf7
SHA1:74e311eeda0ad5a026c38030a372df0aaa1d7c3c
888852 PE32 executable (GUI) Intel 80386 0% (0/50)
10 ชื่อไฟล์: HDTune.exe
MD5:dffd1aa789bcecbfd8267861239e8bf7
SHA1:74e311eeda0ad5a026c38030a372df0aaa1d7c3c
888852 PE32 executable (GUI) Intel 80386 0% (0/50)
11 ชื่อไฟล์: HDTune.exe
MD5:dffd1aa789bcecbfd8267861239e8bf7
SHA1:74e311eeda0ad5a026c38030a372df0aaa1d7c3c
888852 PE32 executable (GUI) Intel 80386 0% (0/50)
12 ชื่อไฟล์: HDTune.exe
MD5:ff8b45a4fd69637063009e1e6d64547f
SHA1:ec56696ee264b68cb9f9498b36b4ffd1813aed78
1224704 PE32 executable (GUI) Intel 80386 16% (8/50)
13 ชื่อไฟล์: HDTune.exe
MD5:61891d3eb8aaa3320498a790a3f8e83a
SHA1:1f19da4344c509210e43d4cca0145272c6318c81
1107968 PE32 executable (GUI) Intel 80386 18% (9/50)
14 ชื่อไฟล์: HDTune.exe
MD5:61891d3eb8aaa3320498a790a3f8e83a
SHA1:1f19da4344c509210e43d4cca0145272c6318c81
1107968 PE32 executable (GUI) Intel 80386 18% (9/50)
15 ชื่อไฟล์: HDTune.exe
MD5:dffd1aa789bcecbfd8267861239e8bf7
SHA1:74e311eeda0ad5a026c38030a372df0aaa1d7c3c
888852 PE32 executable (GUI) Intel 80386 0% (0/50)
16 ชื่อไฟล์: HDTune.exe
MD5:61891d3eb8aaa3320498a790a3f8e83a
SHA1:1f19da4344c509210e43d4cca0145272c6318c81
1107968 PE32 executable (GUI) Intel 80386 16% (8/49)
17 ชื่อไฟล์: HDTune.exe
MD5:dffd1aa789bcecbfd8267861239e8bf7
SHA1:74e311eeda0ad5a026c38030a372df0aaa1d7c3c
888852 PE32 executable (GUI) Intel 80386 0% (0/49)
18 ชื่อไฟล์: HDTune.exe
MD5:dffd1aa789bcecbfd8267861239e8bf7
SHA1:74e311eeda0ad5a026c38030a372df0aaa1d7c3c
888852 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 0% (0/49)
19 ชื่อไฟล์: HDTune.exe
MD5:f8fc2d14df813cc920a39b3cb7e59cbc
SHA1:0b0bbb9d98262a745b9a404f47c1f222658d7c33
401408 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 2% (1/49)
20 ชื่อไฟล์: HDTune.exe
MD5:ff8b45a4fd69637063009e1e6d64547f
SHA1:ec56696ee264b68cb9f9498b36b4ffd1813aed78
1224704 PE32 executable (GUI) Intel 80386 12% (6/49)
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 14 15  Next»