VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน
ชื่อไฟล์: MD5.exe
รวมการค้นหา222ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 74 ,ไม่ปลอดภัย 148 。ชื่อไฟล์ “MD5.exe” 66% อาจเป็นไวรัส
สแกนผลลัพธ์
VirSCANVirSCAN
ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: MD5.exe
MD5:63d5ece04718526e01383ca3b4bf2e3d
SHA1:2507e6b251cca3277f9a07583eb231444730382e
172032 application/x-dosexec 6% (3/49)
2 ชื่อไฟล์: MD5.exe
MD5:e97a8a711f6bb15d1a5588502fd990f0
SHA1:e76116773f79f6ae633c2550e2d42d1c2b3bc70e
142200 application/x-dosexec 16% (8/49)
3 ชื่อไฟล์: MD5.exe
MD5:7486615e9f900c30c5b31038e6d0e55a
SHA1:74b71a5ea2733bfa1c623011ce3976253a53a721
364812 application/x-dosexec 53% (26/49)
4 ชื่อไฟล์: MD5.exe
MD5:38ad00efd230e9b3420af067413adb30
SHA1:039f370d495f34cad173fe4e063d293a67afd2de
5834240 application/x-dosexec 6% (3/45)
5 ชื่อไฟล์: MD5.exe
MD5:0a1459b0f6a07813ee04c6076dd98fc7
SHA1:c402b37850fdb7e70ac5e24c774dd21c29db06ca
318464 application/x-dosexec 22% (10/45)
6 ชื่อไฟล์: MD5.exe
MD5:cddb8957ef906924d76f2afce5933783
SHA1:b7fd9489b690b4a40abe1f1a7036375e4ab222b8
758976 application/x-dosexec 22% (10/45)
7 ชื่อไฟล์: MD5.exe
MD5:e05d583bd662c7bc54af723ec4f528d7
SHA1:425a382027d737115b08689422291705af44b085
745472 application/x-dosexec 22% (10/45)
8 ชื่อไฟล์: MD5.exe
MD5:45fde878d4742e727d1f3363357a1651
SHA1:d02d8f58855221ecac35f38e34ff02e48496bb77
749568 application/x-dosexec 24% (11/45)
9 ชื่อไฟล์: MD5.exe
MD5:83909fccd27625d1d090ea951c865cc8
SHA1:99b7c8fa2822309a3fe8a54e948d9779098efa08
419840 application/x-dosexec 17% (8/45)
10 ชื่อไฟล์: MD5.exe
MD5:c11f52b2e24c76d8732e37af4445998d
SHA1:cfb504b7155fd360947b7630ec7f48ae69ead3ac
447872 application/x-dosexec 13% (6/45)
11 ชื่อไฟล์: MD5.exe
MD5:70299e7d4129ae3c600d25ec6d85d85b
SHA1:9df4f490fbd55b5f566c15b66efc03dd7fa8fc4e
763152 application/x-dosexec 20% (9/45)
12 ชื่อไฟล์: MD5.exe
MD5:a762c6828f17bfae5e1fc5945251b073
SHA1:9a556bbfcaadc7902f1a2e00d416c31615c3ce53
749568 application/x-dosexec 28% (13/45)
13 ชื่อไฟล์: MD5.exe
MD5:fe8a4f0f38e80aae7fde03c4b14ec9a3
SHA1:5a74fe679df1883a43fb6c7a72d4fe229c0afc98
749568 application/x-dosexec 17% (8/45)
14 ชื่อไฟล์: MD5.exe
MD5:6798c511edb3e613c27788005cfc2508
SHA1:30784ddc4402a881c009ab4fb43fbd3e9fce599f
48864 application/x-dosexec 4% (2/43)
15 ชื่อไฟล์: MD5.exe
MD5:5e2a8063094c09e3a0a5ee29e797894a
SHA1:dc45777859e9ed62dc85f43792fd97c7f9157474
636416 application/x-dosexec 21% (9/41)
16 ชื่อไฟล์: MD5.exe
MD5:6080840c42887851ae1f803a352aceae
SHA1:88c35287bb41d91d9f1f92202cbb20e159c26f90
638976 application/x-dosexec 17% (7/41)
17 ชื่อไฟล์: MD5.exe
MD5:22bd22bce236eba9ff23fe74caf49830
SHA1:fde36723c16245531b13e81313423a161235270f
315118 application/x-dosexec 4% (2/41)
18 ชื่อไฟล์: MD5.exe
MD5:510d80b0d24fe60d2dc168857c971629
SHA1:a7d113dbbf6498b769269bfb3d2572fbbcf4e5a6
29184 application/x-dosexec 4% (2/41)
19 ชื่อไฟล์: MD5.exe
MD5:ee60452bad4f46a368627e44c9199f4e
SHA1:e9819948bd243033ef0d11f408d045ec546159c4
593920 application/x-dosexec 28% (11/39)
20 ชื่อไฟล์: MD5.exe
MD5:e97a8a711f6bb15d1a5588502fd990f0
SHA1:e76116773f79f6ae633c2550e2d42d1c2b3bc70e
142200 application/x-dosexec 17% (7/39)
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 12  Next»
10 เอกสารล่าสุด
ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 c8fd7ef6f4f7***c09c257d1f text/html 2020-01-27 17:58:31
2 c8fd6ad***d0373ba4bbec60 application/x-dosexec 2020-01-27 17:58:21
3 c8fbd90f81d6fa79ae3fc5d6fe8e1190 application/x-dosexec 2020-01-27 17:58:11
4 c8fb1e3b8f4f8b331282c2c3827cb3ee application/x-executable 2020-01-27 17:57:41
5 c8fae2286a716cab5c0b4f91cc692110 application/x-dosexec 2020-01-27 17:57:31
6 c8fae1c****** application/x-java-applet 2020-01-27 17:57:21
7 c8fa***dcc***39b50 application/x-dosexec 2020-01-27 17:57:11
8 c8f9649295bebbf32809e8cdc81a2c5f text/html 2020-01-27 17:57:01
9 c8f***e5f6e462e09769bc369 application/java-archive 2020-01-27 17:56:41
10 c8f87785da2e7893c***ac8d5e application/x-dosexec 2020-01-27 17:56:31

เกี่ยวกับ VirSCAN | ข้อตกลงด้านความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเรา | ลิงค์ที่เป็นมิตร | ช่วยเหลือ VirSCAN
Powered By CentOSpol

京ICP备11007605号-12

pol

京公网安备 11010802020746号