VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน
ชื่อไฟล์: MaxDos8.exe
รวมการค้นหา26ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 0 ,ไม่ปลอดภัย 26 。ชื่อไฟล์ “MaxDos8.exe” 100% อาจเป็นไวรัส
สแกนผลลัพธ์
VirSCANVirSCAN
ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: MaxDos8.exe
MD5:82caf0bce273dff731266c93fb8c7631
SHA1:9376c71fe9c00cc965478bf815cf3ec9dee05086
7916861 application/x-dosexec 10% (5/49)
2 ชื่อไฟล์: MaxDos8.exe
MD5:82caf0bce273dff731266c93fb8c7631
SHA1:9376c71fe9c00cc965478bf815cf3ec9dee05086
7916861 application/x-dosexec 10% (5/47)
3 ชื่อไฟล์: MaxDos8.exe
MD5:82caf0bce273dff731266c93fb8c7631
SHA1:9376c71fe9c00cc965478bf815cf3ec9dee05086
7916861 application/x-dosexec 10% (4/39)
4 ชื่อไฟล์: MaxDos8.exe
MD5:82caf0bce273dff731266c93fb8c7631
SHA1:9376c71fe9c00cc965478bf815cf3ec9dee05086
7916861 application/x-dosexec 12% (5/39)
5 ชื่อไฟล์: MaxDos8.exe
MD5:82caf0bce273dff731266c93fb8c7631
SHA1:9376c71fe9c00cc965478bf815cf3ec9dee05086
7916861 application/x-dosexec 10% (4/39)
6 ชื่อไฟล์: MaxDos8.exe
MD5:82caf0bce273dff731266c93fb8c7631
SHA1:9376c71fe9c00cc965478bf815cf3ec9dee05086
7916861 application/x-dosexec 10% (4/37)
7 ชื่อไฟล์: MaxDos8.exe
MD5:a3d5620036ed863f50c7184449b672a6
SHA1:a9bcc1b7b7c469c3f760697070255da9661cca52
7994685 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 66% (24/36)
8 ชื่อไฟล์: MaxDos8.exe
MD5:82caf0bce273dff731266c93fb8c7631
SHA1:9376c71fe9c00cc965478bf815cf3ec9dee05086
7916861 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 8% (3/37)
9 ชื่อไฟล์: MaxDos8.exe
MD5:82caf0bce273dff731266c93fb8c7631
SHA1:9376c71fe9c00cc965478bf815cf3ec9dee05086
7916861 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 5% (2/36)
10 ชื่อไฟล์: MaxDos8.exe
MD5:82caf0bce273dff731266c93fb8c7631
SHA1:9376c71fe9c00cc965478bf815cf3ec9dee05086
7916861 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 11% (4/36)
11 ชื่อไฟล์: MaxDos8.exe
MD5:fb6ef756962b0ff1e953be183699c11e
SHA1:89f1fc34eb99b8094a048ea7b915b7ccc7d32c93
7917568 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 8% (3/37)
12 ชื่อไฟล์: MaxDos8.exe
MD5:82caf0bce273dff731266c93fb8c7631
SHA1:9376c71fe9c00cc965478bf815cf3ec9dee05086
7916861 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 8% (3/37)
13 ชื่อไฟล์: MaxDos8.exe
MD5:82caf0bce273dff731266c93fb8c7631
SHA1:9376c71fe9c00cc965478bf815cf3ec9dee05086
7916861 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 5% (2/37)
14 ชื่อไฟล์: MaxDos8.exe
MD5:82caf0bce273dff731266c93fb8c7631
SHA1:9376c71fe9c00cc965478bf815cf3ec9dee05086
7916861 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 5% (2/37)
15 ชื่อไฟล์: MaxDos8.exe
MD5:82caf0bce273dff731266c93fb8c7631
SHA1:9376c71fe9c00cc965478bf815cf3ec9dee05086
7916861 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 5% (2/37)
16 ชื่อไฟล์: MaxDos8.exe
MD5:82caf0bce273dff731266c93fb8c7631
SHA1:9376c71fe9c00cc965478bf815cf3ec9dee05086
7916861 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 5% (2/37)
17 ชื่อไฟล์: MaxDos8.exe
MD5:82caf0bce273dff731266c93fb8c7631
SHA1:9376c71fe9c00cc965478bf815cf3ec9dee05086
7916861 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 8% (3/37)
18 ชื่อไฟล์: MaxDos8.exe
MD5:82caf0bce273dff731266c93fb8c7631
SHA1:9376c71fe9c00cc965478bf815cf3ec9dee05086
7916861 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 5% (2/36)
19 ชื่อไฟล์: MaxDos8.exe
MD5:82caf0bce273dff731266c93fb8c7631
SHA1:9376c71fe9c00cc965478bf815cf3ec9dee05086
7916861 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 5% (2/36)
20 ชื่อไฟล์: MaxDos8.exe
MD5:82caf0bce273dff731266c93fb8c7631
SHA1:9376c71fe9c00cc965478bf815cf3ec9dee05086
7916861 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 5% (2/36)
   1 2  Next»
10 เอกสารล่าสุด
ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 123.cmd application/x-dosexec 2020-02-20 07:59:31
2 242c9b007adac1288ea0d859b8d4365c text/plain 2020-02-20 07:59:11
3 Setup.exe application/x-dosexec 2020-02-20 07:58:58
4 2428b367dbcade16618ecad6ffeeb10e application/x-dosexec 2020-02-20 07:58:41
5 ***f8f***edcc7711 application/x-dosexec 2020-02-20 07:58:31
6 ***f3e9c3a590e3d6dcd14 application/x-dosexec 2020-02-20 07:58:21
7 2423fae2e7d3f9ed71242c798a1af1d2 application/x-dosexec 2020-02-20 07:58:11
8 ***fbee2647e04349a2b211 text/html 2020-02-20 07:58:01
9 圈小猫.rar application/x-rar 2020-02-20 07:57:46
10 241ceddf06a3ef3c0b1a55f2c4ce3976 application/x-dosexec 2020-02-20 07:57:31

เกี่ยวกับ VirSCAN | ข้อตกลงด้านความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเรา | ลิงค์ที่เป็นมิตร | ช่วยเหลือ VirSCAN
Powered By CentOSpol

京ICP备11007605号-12

pol

京公网安备 11010802020746号