VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: MusicPlayer.exe
รวมการค้นหา7ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 4 ,ไม่ปลอดภัย 3 。ชื่อไฟล์ “MusicPlayer.exe” 42% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: MusicPlayer.exe
MD5:dbd9de4a39c1008aacf65756e52681b6
SHA1:e4be5cea30136fc1bccc7b9b60e4a1a4008eb8d4
1258496 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 0% (0/49)
2 ชื่อไฟล์: MusicPlayer.exe
MD5:dbd9de4a39c1008aacf65756e52681b6
SHA1:e4be5cea30136fc1bccc7b9b60e4a1a4008eb8d4
1258496 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 0% (0/49)
3 ชื่อไฟล์: MusicPlayer.exe
MD5:dc616d348e76c5b044d057b7a897c060
SHA1:94cda1ca3923611d7f66b9ec63308e5b7133a023
9976320 PE32 executable (GUI) Intel 80386 2% (1/39)
4 ชื่อไฟล์: MusicPlayer.exe
MD5:20620805707369ab56c4145fa72320f9
SHA1:968c64af8c1dfeadc2ea58692c58885624292d9b
961848 0% (0/36)
5 ชื่อไฟล์: MusicPlayer.exe
MD5:805ab5ca7b2b20be4d6086a17d86eb3e
SHA1:9740e741a94afcb8713bef296d1746a12853734f
584704 2% (1/36)
6 ชื่อไฟล์: MusicPlayer.exe
MD5:b5a31e0e82bc34ab05f44de941e7dad9
SHA1:8cab961035c011688f53864c2ced0d0ab7013b5c
455192 0% (0/37)
7 ชื่อไฟล์: MusicPlayer.exe
MD5:33979d4b81c8de9f15c6743d218381c6
SHA1:51ea7a132f8a7b8e4c1c2131881b6bd778b6e1a7
370689 22% (8/36)

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 Diviner_v.1.8.6.exe application/x-dosexec 2020-11-26 18:04:16
2 cc9c4dd96b7fdb5725b21cc0c80e5b1b application/x-dosexec 2020-11-26 18:03:01
3 cc98c9caa86600cf1f06c31e7bc81e0b application/x-dosexec 2020-11-26 18:02:31
4 cc971***ef3***a application/x-dosexec 2020-11-26 18:02:01
5 EpicPen(屏幕画笔大师)官方中文版V3.9..rar application/x-rar 2020-11-26 18:01:58
6 cc94a4e84178e6a9ef***a40c text/html 2020-11-26 18:01:02
7 cc9218c47ad9d54b55b1caedd91e4fb5 application/x-dosexec 2020-11-26 18:00:32
8 cc903a6a2606da441413bd1b83be2bb7 application/x-dosexec 2020-11-26 18:00:02
9 cc8f893f5643c9f***c39660d0 application/x-dosexec 2020-11-26 17:59:01
10 cc8ddcbafdd3dd049b6beea2930f303d application/x-dosexec 2020-11-26 17:58:31