VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน
ชื่อไฟล์: NitroPDF.exe
รวมการค้นหา42ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 26 ,ไม่ปลอดภัย 16 。ชื่อไฟล์ “NitroPDF.exe” 38% อาจเป็นไวรัส
สแกนผลลัพธ์
VirSCANVirSCAN
ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: NitroPDF.exe
MD5:0758f6ef3a7fdea5a4094e57054a88bd
SHA1:10b2db8be92a0d405b3b80b0023fccf4fd80855e
9590024 application/x-dosexec 2% (1/49)
2 ชื่อไฟล์: NitroPDF.exe
MD5:28f167b176fc39dfd3796a9788d5b9f0
SHA1:103eefbe9284b49b61c87bd8810a6d691e6eae9a
9408776 application/x-dosexec 2% (1/49)
3 ชื่อไฟล์: NitroPDF.exe
MD5:30d87528d1c9a113880abe5720df68f0
SHA1:986e0369638b490084c1aa241a0851b0708bd49a
8737888 application/x-dosexec 0% (0/49)
4 ชื่อไฟล์: NitroPDF.exe
MD5:794707861bc53a4d27faa2f7d28be741
SHA1:1574817e6cf92164887a08216286742586e1ecfa
8653408 application/x-dosexec 0% (0/49)
5 ชื่อไฟล์: NitroPDF.exe
MD5:e8bf694c647d1497bbc16cc95ce9bbb0
SHA1:b0e99a08ababe9a6fce743677d88febf708f4722
8506976 application/x-dosexec 2% (1/47)
6 ชื่อไฟล์: NitroPDF.exe
MD5:477384291e3df2b45e08566c791cf13e
SHA1:f78d9f8b5bd028cba6de5d13a8f26e1cde08ca48
8492640 application/x-dosexec 4% (2/44)
7 ชื่อไฟล์: NitroPDF.exe
MD5:e3e9630e2b3fee03e297decb359de7cb
SHA1:64b464ea4454ff0767fa5c89608c7e1737c1038a
8551104 application/x-dosexec 0% (0/39)
8 ชื่อไฟล์: NitroPDF.exe
MD5:2bb59b2396e3b18247f49a32409f47de
SHA1:28d0075314d7c2955368f4ba30b89b0fe598d645
8742592 application/x-dosexec 0% (0/39)
9 ชื่อไฟล์: NitroPDF.exe
MD5:2bb59b2396e3b18247f49a32409f47de
SHA1:28d0075314d7c2955368f4ba30b89b0fe598d645
8742592 application/x-dosexec 0% (0/39)
10 ชื่อไฟล์: NitroPDF.exe
MD5:63fed45cb707c6d13409636d9feb4057
SHA1:1a92700f92bf6be1e119322172ff94c2e3b361e6
26124 application/x-dosexec 2% (1/39)
11 ชื่อไฟล์: NitroPDF.exe
MD5:19a4a22ebda8f158f17ed1c705a2f7cf
SHA1:6efdf2c6a8fbee2fb9239cddc4e8e199865e74a9
7958168 application/x-dosexec 0% (0/39)
12 ชื่อไฟล์: NitroPDF.exe
MD5:828e8e82b2e0b492bc547d0ce236450f
SHA1:a8a5743b7e8ecbb0957a6877f766d7fa93e553de
3049984 application/x-dosexec 5% (2/39)
13 ชื่อไฟล์: NitroPDF.exe
MD5:1c29aedda38dacad6abc7eb400ef0c4d
SHA1:461b9228ee2aab4540f5b6f74bcadd7cf512a102
4158104 application/x-dosexec 7% (3/39)
14 ชื่อไฟล์: NitroPDF.exe
MD5:27f53587695c8772586aab6907683f6e
SHA1:50b9350aa672b99a1917dbbbf0533df565254490
3992072 application/x-dosexec 0% (0/39)
15 ชื่อไฟล์: NitroPDF.exe
MD5:c62a59e3627644c39fe8e9863e6518b5
SHA1:1a5dec38b9d17cbb8b894de6a4ff5e69ba76dad9
5493248 application/x-dosexec 0% (0/38)
16 ชื่อไฟล์: NitroPDF.exe
MD5:afc4a1ed938710ae17427b572adece0c
SHA1:5ad8e40961a6f3687e28a92fea9b5b83365d58ec
15655232 application/x-dosexec 0% (0/38)
17 ชื่อไฟล์: NitroPDF.exe
MD5:5a2367e5f9f1963bff1788eefb8fabdc
SHA1:1b3e4f5258a3b7497d136e85c6181b41a02e0e23
5496328 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 0% (0/36)
18 ชื่อไฟล์: NitroPDF.exe
MD5:5a2367e5f9f1963bff1788eefb8fabdc
SHA1:1b3e4f5258a3b7497d136e85c6181b41a02e0e23
5496328 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 0% (0/36)
19 ชื่อไฟล์: NitroPDF.exe
MD5:8ceddb219ad30782b5e614751f9afcf6
SHA1:7c0a9ae80129b2bbe7aaedee2ea6de7c530eef6d
3969312 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 0% (0/36)
20 ชื่อไฟล์: NitroPDF.exe
MD5:d5e62154222c9a094b98a8cdc4277b57
SHA1:892f5a28ce4c33ae3c44372a49daab503ce3d16d
5429768 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 0% (0/36)
   1 2 3  Next»
ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 6de0c***e***f0b text/html 2020-01-19 12:58:01
2 6ddd0b6a0ee12***fb9cf17 application/x-dosexec 2020-01-19 12:57:41
3 6ddc57eeaa4de***1bbc930 application/x-dosexec 2020-01-19 12:57:31
4 6dd9a0dd***57e1af0855f4 text/html 2020-01-19 12:57:11
5 6dd782b6f***f8fcccf36a0 application/x-dosexec 2020-01-19 12:57:01
6 6dd6ac446b8b***ccce75a9df application/x-dosexec 2020-01-19 12:56:41
7 6dd57866cb0bab3c0192d763c7fe1216 application/x-dosexec 2020-01-19 12:56:31
8 6dd125988b8f8be3aae***bca application/x-dosexec 2020-01-19 12:56:21
9 6dd115bdc1ba775da88049d7c58d14cf application/x-dosexec 2020-01-19 12:56:11
10 6dcd7040d1f8df791b9bb86ff3a665ec application/x-dosexec 2020-01-19 12:56:01

เกี่ยวกับ VirSCAN | ข้อตกลงด้านความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเรา | ลิงค์ที่เป็นมิตร | ช่วยเหลือ VirSCAN
Powered By CentOSpol

京ICP备11007605号-12

pol

京公网安备 11010802020746号