VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: OneKey.exe
รวมการค้นหา566ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 182 ,ไม่ปลอดภัย 384 。ชื่อไฟล์ “OneKey.exe” 67% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: OneKey.exe
MD5:c8acff3798093b335a2e5b067a53fc76
SHA1:a8bdaafafd5004fa3ab0e1459eb1b5ed0d76c9b8
6760464 application/x-dosexec 20% (10/49)
2 ชื่อไฟล์: OneKey.exe
MD5:2fd58b586b554a369756b13d8acfe6d1
SHA1:b3bc52a05067df55a50d8ba63f6ee2bbc3369e49
6760464 application/x-dosexec 12% (6/49)
3 ชื่อไฟล์: OneKey.exe
MD5:c8c3c88991ff09fe33c3736d8714a98d
SHA1:742737957163995b2ccc926c03817ad2267fbe53
11775488 application/x-dosexec 4% (2/49)
4 ชื่อไฟล์: OneKey.exe
MD5:c8acff3798093b335a2e5b067a53fc76
SHA1:a8bdaafafd5004fa3ab0e1459eb1b5ed0d76c9b8
6760464 application/x-dosexec 18% (9/49)
5 ชื่อไฟล์: OneKey.exe
MD5:f07ea83ff346e228e071b1dc13385f3c
SHA1:a52a656a892cccfe475018d0209ac3afe884005c
6169176 application/x-dosexec 10% (5/49)
6 ชื่อไฟล์: OneKey.exe
MD5:12b730c5d5b7828e75b9abdad2aba4c1
SHA1:36cc655cd699951b353403aa28347de68d8f7bf4
6305368 application/x-dosexec 8% (4/49)
7 ชื่อไฟล์: OneKey.exe
MD5:f07ea83ff346e228e071b1dc13385f3c
SHA1:a52a656a892cccfe475018d0209ac3afe884005c
6169176 application/x-dosexec 8% (4/49)
8 ชื่อไฟล์: OneKey.exe
MD5:c8c3c88991ff09fe33c3736d8714a98d
SHA1:742737957163995b2ccc926c03817ad2267fbe53
11775488 application/x-dosexec 6% (3/49)
9 ชื่อไฟล์: OneKey.exe
MD5:f07ea83ff346e228e071b1dc13385f3c
SHA1:a52a656a892cccfe475018d0209ac3afe884005c
6169176 application/x-dosexec 6% (3/49)
10 ชื่อไฟล์: OneKey.exe
MD5:e98a205ad9b7d81db4fa5bd172feeace
SHA1:5280ab848474976cf9f1ab9bed0e3f07bed2a9fb
2872435 application/x-dosexec 6% (3/49)
11 ชื่อไฟล์: OneKey.exe
MD5:611b09dc2f4dd652d441be86727e59dc
SHA1:ddbd0a414b7e5508f51989c60cb4ec561a696590
2872428 application/x-dosexec 2% (1/49)
12 ชื่อไฟล์: OneKey.exe
MD5:d5860d82121c0e9ddb70e28caf377c38
SHA1:2f1a0d7c0a853eef8e07c50a3df647f62dc7708e
11818256 application/x-dosexec 6% (3/49)
13 ชื่อไฟล์: OneKey.exe
MD5:789c4cf321f78c6066291eeb5b668e2a
SHA1:e77335cc89c301af9a43be5304cc74e47aee9348
6757904 application/x-dosexec 18% (9/49)
14 ชื่อไฟล์: OneKey.exe
MD5:789c4cf321f78c6066291eeb5b668e2a
SHA1:e77335cc89c301af9a43be5304cc74e47aee9348
6757904 application/x-dosexec 18% (9/49)
15 ชื่อไฟล์: OneKey.exe
MD5:d74dd87ed4b32ae0e8ea4077b148165c
SHA1:534ebf0df3a5165020b12d61fb6edade4c767ff7
6142483 application/x-dosexec 26% (13/49)
16 ชื่อไฟล์: OneKey.exe
MD5:1ad17b923bb9f930045eb342bbe3a70d
SHA1:d30360dd409b06d505a9640058263d25485acd73
6757392 application/x-dosexec 18% (9/49)
17 ชื่อไฟล์: OneKey.exe
MD5:42415238fe82dab4653199999b8f621f
SHA1:ff9d0491ba3c538bee529e93b3882cf3a4a84d88
11767432 application/x-dosexec 6% (3/49)
18 ชื่อไฟล์: OneKey.exe
MD5:d5860d82121c0e9ddb70e28caf377c38
SHA1:2f1a0d7c0a853eef8e07c50a3df647f62dc7708e
11818256 application/x-dosexec 8% (4/49)
19 ชื่อไฟล์: OneKey.exe
MD5:c8acff3798093b335a2e5b067a53fc76
SHA1:a8bdaafafd5004fa3ab0e1459eb1b5ed0d76c9b8
6760464 application/x-dosexec 20% (10/49)
20 ชื่อไฟล์: OneKey.exe
MD5:d74dd87ed4b32ae0e8ea4077b148165c
SHA1:534ebf0df3a5165020b12d61fb6edade4c767ff7
6142483 application/x-dosexec 28% (14/49)
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 28 29  Next»

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 阿拉德勇士.exe application/x-dosexec 2020-07-11 01:01:22
2 f3a9***b8ce120a6fb5248 application/vnd.ms-excel 2020-07-11 01:01:21
3 f3a955d891113c6b2e47030aa3d2f957 text/html 2020-07-11 01:01:11
4 f3a***ece606c24808db2fe6662 application/octet-stream 2020-07-11 01:01:01
5 InitSetting.exe application/x-dosexec 2020-07-11 01:00:40
6 f3a891aa5cfda***15f2a5 application/x-dosexec 2020-07-11 01:00:32
7 f3a88b6fed***1a05d906342 image/jpeg 2020-07-11 01:00:22
8 f3a849776ed6e4f007a6c00ac4d8c504 text/plain 2020-07-11 01:00:12
9 f3a845c4638b4b5d5b615d908d8b226f text/html 2020-07-11 01:00:02
10 f3a836610b7c***ddb2a328c text/plain 2020-07-11 00:59:31