VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: Playlists.exe
รวมการค้นหา1ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 0 ,ไม่ปลอดภัย 1 。ชื่อไฟล์ “Playlists.exe” 100% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: Playlists.exe
MD5:d2876b75ba1b414fa2bd4426cb033e33
SHA1:b850f1c79266754990f6ff1e26bdc5a3fb35f0a7
260096 application/x-dosexec 76% (30/39)

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 蓝泡网游加速.exe application/x-dosexec 2020-04-10 12:00:05
2 565131e7d9d65407d5aeb6fccf9c98c0 text/plain 2020-04-10 11:58:31
3 564fb72cdf2cfd***c43881f7 application/zip 2020-04-10 11:58:11
4 LOL换肤精灵V_10.7.1&SsD0KLjqaE8C6A4y2vZt.exe application/x-dosexec 2020-04-10 11:58:10
5 564d3c949cea1***f94c0 text/x-ruby 2020-04-10 11:58:01
6 564cd7a4aaef69c2b***56 text/html 2020-04-10 11:57:42
7 564c8ccb9a***e9e6319ee text/html 2020-04-10 11:57:32
8 564b8b***aedf89b6ec46 application/x-dosexec 2020-04-10 11:57:22
9 564b5efbcdc1***d6ddd1 application/x-executable 2020-04-10 11:57:12
10 564a8d14d6b7***d5ff application/x-dosexec 2020-04-10 11:57:02