VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: ProxyThorn.exe
รวมการค้นหา126ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 10 ,ไม่ปลอดภัย 116 。ชื่อไฟล์ “ProxyThorn.exe” 92% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: ProxyThorn.exe
MD5:681594f7f15da3115d7e56bbc68f2883
SHA1:ecd53802a17c3039d8ebd34f33dc09b3b1d1b4f7
462848 PE32 executable (GUI) Intel 80386 25% (13/51)
2 ชื่อไฟล์: ProxyThorn.exe
MD5:681594f7f15da3115d7e56bbc68f2883
SHA1:ecd53802a17c3039d8ebd34f33dc09b3b1d1b4f7
462848 PE32 executable (GUI) Intel 80386 28% (14/49)
3 ชื่อไฟล์: ProxyThorn.exe
MD5:681594f7f15da3115d7e56bbc68f2883
SHA1:ecd53802a17c3039d8ebd34f33dc09b3b1d1b4f7
462848 PE32 executable (GUI) Intel 80386 34% (17/49)
4 ชื่อไฟล์: ProxyThorn.exe
MD5:681594f7f15da3115d7e56bbc68f2883
SHA1:ecd53802a17c3039d8ebd34f33dc09b3b1d1b4f7
462848 PE32 executable (GUI) Intel 80386 30% (15/49)
5 ชื่อไฟล์: ProxyThorn.exe
MD5:681594f7f15da3115d7e56bbc68f2883
SHA1:ecd53802a17c3039d8ebd34f33dc09b3b1d1b4f7
462848 PE32 executable (GUI) Intel 80386 30% (15/49)
6 ชื่อไฟล์: ProxyThorn.exe
MD5:681594f7f15da3115d7e56bbc68f2883
SHA1:ecd53802a17c3039d8ebd34f33dc09b3b1d1b4f7
462848 PE32 executable (GUI) Intel 80386 30% (15/49)
7 ชื่อไฟล์: ProxyThorn.exe
MD5:681594f7f15da3115d7e56bbc68f2883
SHA1:ecd53802a17c3039d8ebd34f33dc09b3b1d1b4f7
462848 PE32 executable (GUI) Intel 80386 26% (13/49)
8 ชื่อไฟล์: ProxyThorn.exe
MD5:a09cab0660825607bdac28468a564df2
SHA1:b62ad9fcc483d535451ac23c04e9e1b71a3a9f62
536576 PE32 executable (GUI) Intel 80386 71% (35/49)
9 ชื่อไฟล์: ProxyThorn.exe
MD5:681594f7f15da3115d7e56bbc68f2883
SHA1:ecd53802a17c3039d8ebd34f33dc09b3b1d1b4f7
462848 PE32 executable (GUI) Intel 80386 31% (15/48)
10 ชื่อไฟล์: ProxyThorn.exe
MD5:681594f7f15da3115d7e56bbc68f2883
SHA1:ecd53802a17c3039d8ebd34f33dc09b3b1d1b4f7
462848 PE32 executable (GUI) Intel 80386 27% (13/47)
11 ชื่อไฟล์: ProxyThorn.exe
MD5:681594f7f15da3115d7e56bbc68f2883
SHA1:ecd53802a17c3039d8ebd34f33dc09b3b1d1b4f7
462848 PE32 executable (GUI) Intel 80386 28% (13/45)
12 ชื่อไฟล์: ProxyThorn.exe
MD5:94e0450d3fe8a43c253ddc2d019d9bd6
SHA1:d3c1134f8522c092ec7dce0c97cb8ba9dff201e6
641008 PE32 executable (GUI) Intel 80386 76% (30/39)
13 ชื่อไฟล์: ProxyThorn.exe
MD5:dbd6ca4278058c64b976a6197bd7c747
SHA1:86fee17846e184730e8bf2a906a070f80c66b343
462848 PE32 executable (GUI) Intel 80386 25% (10/39)
14 ชื่อไฟล์: ProxyThorn.exe
MD5:681594f7f15da3115d7e56bbc68f2883
SHA1:ecd53802a17c3039d8ebd34f33dc09b3b1d1b4f7
462848 PE32 executable (GUI) Intel 80386 10% (4/39)
15 ชื่อไฟล์: ProxyThorn.exe
MD5:94e0450d3fe8a43c253ddc2d019d9bd6
SHA1:d3c1134f8522c092ec7dce0c97cb8ba9dff201e6
641008 PE32 executable (GUI) Intel 80386 76% (30/39)
16 ชื่อไฟล์: ProxyThorn.exe
MD5:681594f7f15da3115d7e56bbc68f2883
SHA1:ecd53802a17c3039d8ebd34f33dc09b3b1d1b4f7
462848 PE32 executable (GUI) Intel 80386 25% (10/39)
17 ชื่อไฟล์: ProxyThorn.exe
MD5:681594f7f15da3115d7e56bbc68f2883
SHA1:ecd53802a17c3039d8ebd34f33dc09b3b1d1b4f7
462848 PE32 executable (GUI) Intel 80386 23% (9/39)
18 ชื่อไฟล์: ProxyThorn.exe
MD5:681594f7f15da3115d7e56bbc68f2883
SHA1:ecd53802a17c3039d8ebd34f33dc09b3b1d1b4f7
462848 PE32 executable (GUI) Intel 80386 23% (9/39)
19 ชื่อไฟล์: ProxyThorn.exe
MD5:2351331bd98b3574528119b16c313ad7
SHA1:6db9d972a2c12a37e4243dfb973bd440ab962a5c
499712 PE32 executable (GUI) Intel 80386 38% (15/39)
20 ชื่อไฟล์: ProxyThorn.exe
MD5:027f752f8ffcbf0bee0d7d24725a9ce9
SHA1:7ab29a4d11948c7ea2d8873e2a90d1c19a81c37a
462888 PE32 executable (GUI) Intel 80386 25% (10/39)
   1 2 3 4 5 6 7  Next»