VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน
ชื่อไฟล์: QQ.rar
รวมการค้นหา898ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 155 ,ไม่ปลอดภัย 743 。ชื่อไฟล์ “QQ.rar” 82% อาจเป็นไวรัส
สแกนผลลัพธ์
VirSCANVirSCAN
ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: QQ.rar
MD5:0fdff72535d1c7c483b9da9a20e4fa2d
SHA1:21223063ccecd4875e7bc64e0ddc4b8e67f9b917
3585388 application/x-rar 2% (1/49)
2 ชื่อไฟล์: QQ.rar
MD5:97d6e1f93796e434ec4a83f7b81e7171
SHA1:95f6b9edfa3a1bc044c999f23952dc84c194b648
2256001 application/x-rar 2% (1/49)
3 ชื่อไฟล์: QQ.rar
MD5:e45b237d6d01b048403d515d75b55642
SHA1:c90b687027a8727f045b4eb55b1ee49fa9c27175
15557866 application/x-rar 2% (1/49)
4 ชื่อไฟล์: QQ.rar
MD5:6ff89d3b3656d09903409ce1d81ebbe4
SHA1:5c5e67c357238d395710d98f345f580e28c94b1b
19248598 application/x-rar 2% (1/49)
5 ชื่อไฟล์: QQ.rar
MD5:5b351c8e737955c19dc222b018bad35c
SHA1:b869b0f131105598d8b4b40b2d64f56b7ceefdf7
81 application/x-rar 0% (0/47)
6 ชื่อไฟล์: QQ.rar
MD5:d5a085ae5f3815cba02e45a3bc319879
SHA1:1d670976881e64e5019cbfbe1e8e667b0b8b87af
889661 application/x-rar 7% (3/39)
7 ชื่อไฟล์: QQ.rar
MD5:f43eb8abd44a513c200ee865968bc759
SHA1:c29c6874ae8518c1e05a5cbc6db750e2a0ab0575
6402664 application/x-rar 0% (0/39)
8 ชื่อไฟล์: QQ.rar
MD5:1236badca2131ec0285c221e5314880c
SHA1:fac16510fdff142009e97304b24e9ba1f1024a9b
794865 application/x-rar 28% (11/39)
9 ชื่อไฟล์: QQ.rar
MD5:68f2e14b3c71e866e4f56687c30741b2
SHA1:51612de1a7cf2c004b76bbbdaa64e20591224948
7503120 application/x-rar 7% (3/39)
10 ชื่อไฟล์: QQ.rar
MD5:a935ed080798a20a682874920b146ba4
SHA1:84d19be48c0c6bbe843e7d20a0138c31ca6389a2
76622 application/x-rar 0% (0/39)
11 ชื่อไฟล์: QQ.rar
MD5:4ea180e3d955e18d29f55ceb680aa9eb
SHA1:944f0861213aeb55b65eac8c67e2522030e90442
575368 application/x-rar 0% (0/39)
12 ชื่อไฟล์: QQ.rar
MD5:fd4965dbb2e7c2ca363dfc29ce944054
SHA1:85d3028b24303d857a691fffbf604203195ef0fe
2169011 application/octet-stream 0% (0/39)
13 ชื่อไฟล์: QQ.rar
MD5:3cdca32b9461fef1f0d7c5200659cd6a
SHA1:e256e6524af2175dd30a4c4427aa1797608f1510
12015636 application/x-rar 0% (0/39)
14 ชื่อไฟล์: QQ.rar
MD5:063f806481313a4eae1f945a109dccb0
SHA1:50963621cedf28c29d5b23d57ff82d6e5f16158f
186727 application/x-rar 28% (11/39)
15 ชื่อไฟล์: QQ.rar
MD5:295156247bbe15407a0e5e0c09e631ee
SHA1:de32d760987de8076a0c489ee0e8bc56c24223af
51251 application/x-rar 0% (0/39)
16 ชื่อไฟล์: QQ.rar
MD5:437285f4121118eaa858d7e72d45ffb8
SHA1:09a9cf38645c60a0a89f1507624eb5f930563636
10445369 application/x-rar 0% (0/39)
17 ชื่อไฟล์: QQ.rar
MD5:a42a05d3f1396a71216fdbbbb4c550e8
SHA1:370dbd8dc0a75130942dcb238ac169fddf195714
2271361 application/x-rar 0% (0/39)
18 ชื่อไฟล์: QQ.rar
MD5:5c6e35e12aa14761cdf9cc825f79f617
SHA1:205fd21b8bf37177da3227c5c969c8ad6ee94cf8
6967001 application/x-rar 0% (0/39)
19 ชื่อไฟล์: QQ.rar
MD5:5fee2048b6f741a2d921fec429efda3e
SHA1:25324412b8d96301ab676117fd1e1952ca81021d
12597390 application/x-rar 2% (1/39)
20 ชื่อไฟล์: QQ.rar
MD5:d9c73a17ef7dd58e96bef85b07181b4a
SHA1:01c54a49b93f23f1097b76cf927135950551c154
1565986 application/x-rar 0% (0/39)
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 44 45  Next»
10 เอกสารล่าสุด
ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 123.exe application/x-dosexec 2020-02-23 10:59:41
2 5422305c511491df25d1a18d6a228b9a text/html 2020-02-23 10:59:01
3 54205a5fcb3291640edb50817e6ddee4 application/pdf 2020-02-23 10:58:41
4 541ed0e765079abe7bce924e2eda29e4 application/x-dosexec 2020-02-23 10:58:31
5 54***0c7c0e8c7b5711 application/x-dosexec 2020-02-23 10:58:21
6 ***ec8d***e7f9 application/x-rar 2020-02-23 10:58:11
7 ***e78***ce50 application/x-dosexec 2020-02-23 10:58:01
8 54179c3f81045ad625d3e0a06fbd3774 application/octet-stream 2020-02-23 10:57:41
9 5413f65478dc741e2deb1d1396c72853 text/html 2020-02-23 10:57:31
10 541382c8d7cc5a691272ca2efdced6fd application/x-dosexec 2020-02-23 10:57:22

เกี่ยวกับ VirSCAN | ข้อตกลงด้านความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเรา | ลิงค์ที่เป็นมิตร | ช่วยเหลือ VirSCAN
Powered By CentOSpol

京ICP备11007605号-12

pol

京公网安备 11010802020746号