VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน
ชื่อไฟล์: RECYCLER.exe
รวมการค้นหา187ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 10 ,ไม่ปลอดภัย 177 。ชื่อไฟล์ “RECYCLER.exe” 94% อาจเป็นไวรัส
สแกนผลลัพธ์
VirSCANVirSCAN
ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
81 ชื่อไฟล์: RECYCLER.exe
MD5:35492eddd755f6dde89d99746dcbf210
SHA1:27f9a09def312768ac65c5d75ab7efaa74cd1aa5
657408 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 91% (33/36)
82 ชื่อไฟล์: RECYCLER.exe
MD5:2e7e69cfb18e48cd52674a8522e5ee6d
SHA1:6763310e2b6bcbda5aaaa533fc4e5d706631e588
1504756 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 83% (30/36)
83 ชื่อไฟล์: RECYCLER.exe
MD5:772dc33148dd27a99374bdf94c747f57
SHA1:44c94dde5bb0db6b853cb841dbe42b5e757a1ccd
94208 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 89% (33/37)
84 ชื่อไฟล์: RECYCLER.exe
MD5:4f38e80685aa8608386aa2985f27ff46
SHA1:9eb3e1b94008fb21a8a807a8d83a3b73140364d3
623616 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 81% (30/37)
85 ชื่อไฟล์: RECYCLER.exe
MD5:1547e1b392f199c455d3f741095dab4a
SHA1:d52103b562ee4c837034c054c78311a6c76bc4f9
346927 data 0% (0/37)
86 ชื่อไฟล์: RECYCLER.exe
MD5:58b86567b4efe154ec3ffb739af89ef0
SHA1:5c2a79e4537eff690c8bf8160e515932064ce17c
304562 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 81% (30/37)
87 ชื่อไฟล์: RECYCLER.exe
MD5:41c8f34eb1ff07d750c86ea6b944b4ae
SHA1:612da0591ec5f63a498cd068aab7fc138adeb6d7
1153074 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 78% (29/37)
88 ชื่อไฟล์: RECYCLER.exe
MD5:d65dd2b3c079ca95b7d6ad724ae325b1
SHA1:c80359ad728fb613f7828aaa2a009695e0f5939a
25600 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 83% (31/37)
89 ชื่อไฟล์: RECYCLER.exe
MD5:848598f6f77b1381375249855bbcd317
SHA1:f9dd77544b65a995284625d24faa6dfa0e258de9
84196 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 75% (28/37)
90 ชื่อไฟล์: RECYCLER.exe
MD5:7eeb0588aceddc91f11de6ea612cace3
SHA1:7c4f44d836316a46a5ee2e26707099374f11a251
174344 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 45% (17/37)
91 ชื่อไฟล์: RECYCLER.exe
MD5:9314249ea7df856933182227da8d3c1c
SHA1:32ac944dd09e135ccf2d58d204ae91e675f08908
551669 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 48% (18/37)
92 ชื่อไฟล์: RECYCLER.exe
MD5:416a09d2334a3738a7ad7e02d7143065
SHA1:0421bea0bc50978f068e113efb9f4cc2b73899bb
267264 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 83% (31/37)
93 ชื่อไฟล์: RECYCLER.exe
MD5:74f8beab7c8da603b75f746369f315b5
SHA1:5dc2257c73a6ddc220c8aff3fa98b29fd760b8d2
346927 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 48% (18/37)
94 ชื่อไฟล์: RECYCLER.exe
MD5:a67d081e5777dd5cf3ee199d69451266
SHA1:bc77bc017ca74a9a2fa9cdc56e124fb6c05b996d
223698 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 55% (20/36)
95 ชื่อไฟล์: RECYCLER.exe
MD5:c66f749b2d6ac0cc6d49b2cea366effd
SHA1:154de3ca930c768fcfa12baefb1c49ff0f8ebc6f
648704 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 47% (17/36)
96 ชื่อไฟล์: RECYCLER.exe
MD5:7d447cb05a947ca7f6f0aa3388cdf978
SHA1:8dde277751c26eefaf1e97b1ca474489574921aa
29696 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 61% (22/36)
97 ชื่อไฟล์: RECYCLER.exe
MD5:8fddf9e6d1bd5ea7d79e5f3515e1a2e1
SHA1:fb08d2a1715a178c6ce383044b9acd85767c734c
1326047 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 86% (31/36)
98 ชื่อไฟล์: RECYCLER.exe
MD5:6df36eb528bc66db5cae2b8b6ec74a91
SHA1:79a564525a275749758697cfc91597c0ea321996
225280 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 63% (23/36)
99 ชื่อไฟล์: RECYCLER.exe
MD5:6df36eb528bc66db5cae2b8b6ec74a91
SHA1:79a564525a275749758697cfc91597c0ea321996
225280 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 55% (20/36)
100 ชื่อไฟล์: RECYCLER.exe
MD5:d575a1b6adb73f1f1f210317dcfa90b4
SHA1:553b861329b2d26c40ca558626dff98454847663
269312 data 0% (0/36)
«Previous  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Next»
10 เอกสารล่าสุด
ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 123.exe application/x-dosexec 2020-02-23 10:59:41
2 5422305c511491df25d1a18d6a228b9a text/html 2020-02-23 10:59:01
3 54205a5fcb3291640edb50817e6ddee4 application/pdf 2020-02-23 10:58:41
4 541ed0e765079abe7bce924e2eda29e4 application/x-dosexec 2020-02-23 10:58:31
5 54***0c7c0e8c7b5711 application/x-dosexec 2020-02-23 10:58:21
6 ***ec8d***e7f9 application/x-rar 2020-02-23 10:58:11
7 ***e78***ce50 application/x-dosexec 2020-02-23 10:58:01
8 54179c3f81045ad625d3e0a06fbd3774 application/octet-stream 2020-02-23 10:57:41
9 5413f65478dc741e2deb1d1396c72853 text/html 2020-02-23 10:57:31
10 541382c8d7cc5a691272ca2efdced6fd application/x-dosexec 2020-02-23 10:57:22

เกี่ยวกับ VirSCAN | ข้อตกลงด้านความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเรา | ลิงค์ที่เป็นมิตร | ช่วยเหลือ VirSCAN
Powered By CentOSpol

京ICP备11007605号-12

pol

京公网安备 11010802020746号