VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน
ชื่อไฟล์: RECYCLER.exe
รวมการค้นหา187ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 10 ,ไม่ปลอดภัย 177 。ชื่อไฟล์ “RECYCLER.exe” 94% อาจเป็นไวรัส
สแกนผลลัพธ์
VirSCANVirSCAN
ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
101 ชื่อไฟล์: RECYCLER.exe
MD5:51a651f97c5de2bc7936e88a41176cd3
SHA1:f39b2d1b83460a0ef567276c55edac9c108784b9
177664 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 82% (29/35)
102 ชื่อไฟล์: RECYCLER.exe
MD5:51a651f97c5de2bc7936e88a41176cd3
SHA1:f39b2d1b83460a0ef567276c55edac9c108784b9
177664 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 41% (15/36)
103 ชื่อไฟล์: RECYCLER.exe
MD5:51a651f97c5de2bc7936e88a41176cd3
SHA1:f39b2d1b83460a0ef567276c55edac9c108784b9
177664 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 41% (15/36)
104 ชื่อไฟล์: RECYCLER.exe
MD5:138d58c71cff4518aaa9b32656cf71c2
SHA1:0b85b15746c19f0f7e466dcd27c13708450dc6b0
144384 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 86% (31/36)
105 ชื่อไฟล์: RECYCLER.exe
MD5:86e2661f65b965564c61dc048a2d0145
SHA1:6fa6b6255401079513787326ed8315034e1ab164
36864 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 36% (13/36)
106 ชื่อไฟล์: RECYCLER.exe
MD5:c937c746bc29d77820c274b44e290435
SHA1:05a980592fb5652f80be46e854cf5c51fe845200
303104 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 75% (27/36)
107 ชื่อไฟล์: RECYCLER.exe
MD5:c937c746bc29d77820c274b44e290435
SHA1:05a980592fb5652f80be46e854cf5c51fe845200
303104 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 72% (26/36)
108 ชื่อไฟล์: RECYCLER.exe
MD5:b4ddcfd07b91c9d23f7fe92023f6c669
SHA1:582e2889f25e06accf4b412af90a56229a84b457
136704 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 11% (4/36)
109 ชื่อไฟล์: RECYCLER.exe
MD5:77b582c5c99ea53932b48acb286459ce
SHA1:19a8a6ac49a2da3b2fe86acec0f6cf42ae37ff16
259072 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 88% (32/36)
110 ชื่อไฟล์: RECYCLER.exe
MD5:9be03567b9f920808c8da3963d84f91a
SHA1:ec22ebbf45e216bd2efd3702e80636978e86d531
1148978 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 69% (25/36)
111 ชื่อไฟล์: RECYCLER.exe
MD5:7ddd403183054f3ca2d5d7a9a7d01b84
SHA1:8bed9c4f310b96476125350904958ec08ae48c01
237568 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 86% (31/36)
112 ชื่อไฟล์: RECYCLER.exe
MD5:c2473745a60b2ea95551845bf1e21a13
SHA1:a36cdd4d178fa8f2e5b4f39e68e31e8326c90f17
225280 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 91% (33/36)
113 ชื่อไฟล์: RECYCLER.exe
MD5:79dd801e534843f4de0587f2a5e5c91a
SHA1:4f3d5fe01425e55545869bab68bf2c1450e4acc5
1278848 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 16% (6/36)
114 ชื่อไฟล์: RECYCLER.exe
MD5:4106e968024c808781e4cae549503d6a
SHA1:9224d595e7f999ea02723def65e968818727e841
1153074 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 55% (20/36)
115 ชื่อไฟล์: RECYCLER.exe
MD5:95dd6ba67f4626999c0a4c0a087ce9c4
SHA1:02484370aaba384b1db846075525dc11800c5651
217126 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 63% (23/36)
116 ชื่อไฟล์: RECYCLER.exe
MD5:f994afda0eadfccb8722a957f5b0e026
SHA1:d349322a00be918f5b51560a53131d3ffbd37825
1223554 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 52% (19/36)
117 ชื่อไฟล์: RECYCLER.exe
MD5:abdacbbbbccc22ea35757be86e43b042
SHA1:90b9026401959c25be8294f27e25305b4042c031
275456 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 66% (24/36)
118 ชื่อไฟล์: RECYCLER.exe
MD5:200555b60b8dec398bfd6aca1aac7850
SHA1:5bea6ff29467d62e3795fd2ef00f19e997cf058d
1230396 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 38% (14/36)
119 ชื่อไฟล์: RECYCLER.exe
MD5:109dd74f33bb1221aad6b4e335af0f2e
SHA1:552c7c7b6301c0f2152e899b9c9450ace3da3f01
225280 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 91% (33/36)
120 ชื่อไฟล์: RECYCLER.exe
MD5:3c3804a75822d96a0a1dafa14abd5240
SHA1:2080ceb64152ea065da2cd24b39b387a876515df
1258406 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 41% (15/36)
«Previous  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Next»
10 เอกสารล่าสุด
ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 cce2d31278dc2a38b104fc7af22b1ad7 application/x-dosexec 2020-02-16 18:58:42
2 cce***81f5***d50 application/x-dosexec 2020-02-16 18:58:31
3 cce1470dabb6abf552ee58572e29facc application/x-dosexec 2020-02-16 18:58:12
4 cce***ce***f570 application/x-dosexec 2020-02-16 18:58:01
5 cce0d39b97826f2bfe043d323b1dba1b application/pdf 2020-02-16 18:57:41
6 cce0952941be1b93ed7bff43f7c6aaeb application/x-dosexec 2020-02-16 18:57:31
7 cce***ea979ece5a7900f application/zip 2020-02-16 18:57:21
8 cce05ea0b030d654dd9ce5eef19ff790 application/x-dosexec 2020-02-16 18:57:11
9 cce007eab34ab7ba239859f7b99e59d0 application/x-dosexec 2020-02-16 18:57:01
10 GPUZ.sys application/x-dosexec 2020-02-16 18:56:44

เกี่ยวกับ VirSCAN | ข้อตกลงด้านความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเรา | ลิงค์ที่เป็นมิตร | ช่วยเหลือ VirSCAN
Powered By CentOSpol

京ICP备11007605号-12

pol

京公网安备 11010802020746号