VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน
ชื่อไฟล์: RECYCLER.exe
รวมการค้นหา187ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 10 ,ไม่ปลอดภัย 177 。ชื่อไฟล์ “RECYCLER.exe” 94% อาจเป็นไวรัส
สแกนผลลัพธ์
VirSCANVirSCAN
ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
161 ชื่อไฟล์: RECYCLER.exe
MD5:a77ece3a30b88f495daa358289322a8c
SHA1:045983d023211f1ae1c862e4ee39e36a198dc87e
683589 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 39% (15/38)
162 ชื่อไฟล์: RECYCLER.exe
MD5:ac62ce51542d73968afdb1f534c1343e
SHA1:499645934b95cd83a764fae898392d7614f73790
2199313 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 71% (27/38)
163 ชื่อไฟล์: RECYCLER.exe
MD5:c352d65ab63856854447113a7b55be07
SHA1:5cacf98ac02ddc58504080ba3caceb3929e120f9
1509770 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 71% (27/38)
164 ชื่อไฟล์: RECYCLER.exe
MD5:7ddd403183054f3ca2d5d7a9a7d01b84
SHA1:8bed9c4f310b96476125350904958ec08ae48c01
237568 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 89% (34/38)
165 ชื่อไฟล์: RECYCLER.exe
MD5:0b22392d2b2913f858134bad5d650101
SHA1:fceb7c93a11b22d4fbb16a5329ad48b01bf3d431
1590972 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 57% (22/38)
166 ชื่อไฟล์: RECYCLER.exe
MD5:6cdab81f1c6c82980782c34f49350d25
SHA1:a3669a17a770b75932c095f457070fc3e7c89932
118825 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 34% (13/38)
167 ชื่อไฟล์: RECYCLER.exe
MD5:9ef97fd311a4ccfa093ed366c0451ad6
SHA1:d248b3af2fe893243392eafb1bb15408b7e9c863
108093 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 76% (29/38)
168 ชื่อไฟล์: RECYCLER.exe
MD5:044216dc065cb2a2c409b5d3cea3aa32
SHA1:dd5c03f8744347a1e44ff7510d498e07e20d84cf
230912 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 50% (19/38)
169 ชื่อไฟล์: RECYCLER.exe
MD5:782f799969e1b565f8b98ab0c68c1938
SHA1:f9b0308d8f6eecc7821f55b44bf8ca1f2d052c38
1408809 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 44% (17/38)
170 ชื่อไฟล์: RECYCLER.exe
MD5:87a432d8e0b07fc18e78ceb7e5a40933
SHA1:c17b4d48dc55e84ff1ffb6a458e6143956dee843
439296 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 55% (21/38)
171 ชื่อไฟล์: RECYCLER.exe
MD5:4608c03caa1005efa12c7cb99206e0d9
SHA1:1a5a36b59f86e75523b08140a434f3ed519872a3
1400317 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 75% (28/37)
172 ชื่อไฟล์: RECYCLER.exe
MD5:1baaaec389424c8ffc086c3892348ca0
SHA1:b8c574145d4b83c4e282e2c1ca548597778c348c
650567 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 21% (8/37)
173 ชื่อไฟล์: RECYCLER.exe
MD5:a761ff4a7eacda47d260c0e0ee4c5ce3
SHA1:9d71d92d8d49e5f80edc9494e085880b5e86be8c
240128 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 48% (18/37)
174 ชื่อไฟล์: RECYCLER.exe
MD5:5f0268468b306a6673c9f1e0c68e2e99
SHA1:024ef6f44904c01813f371479a1a2f13029056fb
93737 MS-DOS executable, PE for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bi 94% (35/37)
175 ชื่อไฟล์: RECYCLER.exe
MD5:17395a93ffd8f43803eef3397e78d80f
SHA1:b357219e19cb02ae2fcd2d779dc207446fdf03b3
70787 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 51% (19/37)
176 ชื่อไฟล์: RECYCLER.exe
MD5:0f7c1cf21a5595708961dfc7039c9ea8
SHA1:01ad440b852c4301f92587a5b90907d08feab749
29696 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 56% (21/37)
177 ชื่อไฟล์: RECYCLER.exe
MD5:7d661f1893cf56fe17e73efae0cd4470
SHA1:e93e964832e102aa2aec194393aea6c4df196583
21281 data 27% (10/37)
178 ชื่อไฟล์: RECYCLER.exe
MD5:680cef10fb342d64f2da8b50902d036b
SHA1:5a0f46c1c1f7e7c702c4bb46ac6766c325feea49
259519 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 2% (1/37)
179 ชื่อไฟล์: RECYCLER.exe
MD5:781a5c6f28555cc96135607474600a59
SHA1:08582199a1e5963e7e572105a571b001f5af875e
1227891 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 61% (24/39)
180 ชื่อไฟล์: RECYCLER.exe
MD5:74cf9ab69c70f9dac67ae04277e20e0a
SHA1:7071f9fe09464c8271d1877e1366a0a8a3a4a7cf
1510570 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 53% (21/39)
«Previous  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Next»
10 เอกสารล่าสุด
ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 vip_miniblink.exe application/x-dosexec 2020-02-23 08:59:54
2 4f15f85e0ad72906dc5248ce5e73765d application/x-dosexec 2020-02-23 08:58:41
3 4f1546738b7395ef3d86f7f37e197618 application/x-dosexec 2020-02-23 08:58:31
4 4f139040e606c1a2b31badbdf2e7da86 application/x-dosexec 2020-02-23 08:58:21
5 4f***c2ea3aa8bd678d1 application/x-dosexec 2020-02-23 08:58:11
6 4f0dfe7f11e2e9057972f99c4f326afb application/x-dosexec 2020-02-23 08:58:01
7 carspawner.zip application/zip 2020-02-23 08:58:01
8 中国农业银行电子工资单转换辅助程序.exe application/x-dosexec 2020-02-23 08:57:48
9 动态.apk application/zip 2020-02-23 08:57:46
10 4f0c2f51a0e60ef63d4deb4f4f95b9c8 application/x-dosexec 2020-02-23 08:57:41

เกี่ยวกับ VirSCAN | ข้อตกลงด้านความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเรา | ลิงค์ที่เป็นมิตร | ช่วยเหลือ VirSCAN
Powered By CentOSpol

京ICP备11007605号-12

pol

京公网安备 11010802020746号