VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: Ransomware.TeslaCrypt.zip
รวมการค้นหา8ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 2 ,ไม่ปลอดภัย 6 。ชื่อไฟล์ “Ransomware.TeslaCrypt.zip” 75% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: Ransomware.TeslaCrypt.zip
MD5:f755a44bbb97e9ba70bf38f1bdc67722
SHA1:f70331eb64fd893047f263623ffb1e74e6fe4187
491332 Zip archive data 1% (1/51)
2 ชื่อไฟล์: Ransomware.TeslaCrypt.zip
MD5:f755a44bbb97e9ba70bf38f1bdc67722
SHA1:f70331eb64fd893047f263623ffb1e74e6fe4187
491332 Zip archive data 1% (1/51)
3 ชื่อไฟล์: Ransomware.TeslaCrypt.zip
MD5:c737e33863e9b8b344fd732274a755f2
SHA1:667134c2a769878ea773005f2dbc9ae64a0b721e
490768 Zip archive data 1% (1/51)
4 ชื่อไฟล์: Ransomware.TeslaCrypt.zip
MD5:a517f5b5de89b28b085b67e2d6039c9f
SHA1:fd7cd5812acb70912bfd3ed742f78dfe309fa26e
490768 Zip archive data 1% (1/51)
5 ชื่อไฟล์: Ransomware.TeslaCrypt.zip
MD5:813cd1b95658edde92604decd5cf271d
SHA1:8021e9f3c722355f45269a3a5e9c638dd4dc1ceb
490768 Zip archive data 0% (0/51)
6 ชื่อไฟล์: Ransomware.TeslaCrypt.zip
MD5:f755a44bbb97e9ba70bf38f1bdc67722
SHA1:f70331eb64fd893047f263623ffb1e74e6fe4187
491332 Zip archive data 0% (0/51)
7 ชื่อไฟล์: Ransomware.TeslaCrypt.zip
MD5:1bff6ea323410d014333651c0636bc26
SHA1:9fe1af5e4f6c87e37159fdf24132bbc5e7800af4
490768 Zip archive data 0% (0/51)
8 ชื่อไฟล์: Ransomware.TeslaCrypt.zip
MD5:f755a44bbb97e9ba70bf38f1bdc67722
SHA1:f70331eb64fd893047f263623ffb1e74e6fe4187
491332 Zip archive data 2% (1/49)