VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน
ชื่อไฟล์: SQL.exe
รวมการค้นหา66ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 7 ,ไม่ปลอดภัย 59 。ชื่อไฟล์ “SQL.exe” 89% อาจเป็นไวรัส
สแกนผลลัพธ์
VirSCANVirSCAN
ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: SQL.exe
MD5:724fe49a301544d78b9fd922b5d9d8fc
SHA1:6736e7e1d1ef90da3ceab45d29e252d6f4012d67
925448 application/x-dosexec 65% (32/49)
2 ชื่อไฟล์: SQL.exe
MD5:931b7c4d71a1f4b1e3f61a47fe013551
SHA1:a9283b6fd6d5c297a1f6f940ded6f67d2e14684a
1543168 application/x-dosexec 69% (34/49)
3 ชื่อไฟล์: SQL.exe
MD5:69c64372f62d6fbe5ac037e6152046f7
SHA1:2cb73932d4e4e6aa8a281fb2557595928f49601f
1526272 application/x-dosexec 63% (31/49)
4 ชื่อไฟล์: SQL.exe
MD5:1c9ad8aea3930c3d04a9820b9ec3587e
SHA1:d46fe6b36148c13bb51fa84133a66d91e4abb93a
1772224 application/x-dosexec 12% (5/39)
5 ชื่อไฟล์: SQL.exe
MD5:1855a44e7beda7f2b39974620b004f21
SHA1:3666405b39d96fba4782e3d889b7846845cd60f0
18109952 application/x-dosexec 2% (1/39)
6 ชื่อไฟล์: SQL.exe
MD5:99ec1696d8bbc5aee39f02785388741e
SHA1:388a2df366f6fb6654285273e24d4b0f8b657e9c
1226267 application/x-dosexec 33% (13/39)
7 ชื่อไฟล์: SQL.exe
MD5:6a89c1fcb7ddcb8de31933df43c70263
SHA1:21fd8b34e8787cf150dd0526b2365a1147b605b1
51770 application/x-dosexec 25% (10/39)
8 ชื่อไฟล์: SQL.exe
MD5:dc816374376f396fe037184ad755f145
SHA1:7854ae40caef6f68b382b63bd0007f4568ea28cd
96768 application/x-dosexec 10% (4/39)
9 ชื่อไฟล์: SQL.exe
MD5:7cf4c43277692ae00aa6d842fc246f64
SHA1:8eb7357c3394f9eb18631ce4ee377bf03ad0ff97
317008 application/x-dosexec 43% (17/39)
10 ชื่อไฟล์: SQL.exe
MD5:51b1610e13956f42c409047cc1cdd9cf
SHA1:ad1a6b14a4323df165efd7ff02dfe39658cc5d14
850801 application/x-dosexec 5% (2/39)
11 ชื่อไฟล์: SQL.exe
MD5:94a7d32445d90625c71327a1c1a5a337
SHA1:5efe69285ad7f5b45a7977c89a4c8120878e445c
13751996 application/x-dosexec 2% (1/39)
12 ชื่อไฟล์: SQL.exe
MD5:5444424f8e51dca49867ba37e3572a0b
SHA1:4587b5cf23d687ab07acb8a60e1d72890390c126
3038720 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 0% (0/36)
13 ชื่อไฟล์: SQL.exe
MD5:607e6ab11e8be24859645a5b9b817cbf
SHA1:6e982b14c4acc3af26badf52a585034169e3920c
1069056 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 19% (7/36)
14 ชื่อไฟล์: SQL.exe
MD5:97fa531595d6bbd0cd8b996b6ac9fd5a
SHA1:5ebe1f3481a940a8e53a6798ee51348facc3ecbb
855040 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 33% (12/36)
15 ชื่อไฟล์: SQL.exe
MD5:2d1320df1780f915e67a7ceb92208d55
SHA1:e29291ad0b8794ab6d7cbe4b5c9050fc8a8f6a4a
207360 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 41% (15/36)
16 ชื่อไฟล์: SQL.exe
MD5:0f4c147a9ec0c38f5438ac91bcd59955
SHA1:28e6deb7e35b64cc5cc5c756ff7e078945b26345
808383 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 29% (11/37)
17 ชื่อไฟล์: SQL.exe
MD5:a72dda48b6fbf150ddf2087fa8c72500
SHA1:207950010d06460888c63459838a00a3bc32ab11
11966575 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 0% (0/37)
18 ชื่อไฟล์: SQL.exe
MD5:97fa531595d6bbd0cd8b996b6ac9fd5a
SHA1:5ebe1f3481a940a8e53a6798ee51348facc3ecbb
855040 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 64% (24/37)
19 ชื่อไฟล์: SQL.exe
MD5:30dd28abb5fbbb9c00bb331bbddfb8ea
SHA1:147517274a62d42ab4af7f953983d1842cad17bf
219648 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 27% (10/37)
20 ชื่อไฟล์: SQL.exe
MD5:30dd28abb5fbbb9c00bb331bbddfb8ea
SHA1:147517274a62d42ab4af7f953983d1842cad17bf
219648 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 27% (10/37)
   1 2 3 4  Next»
ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 __run.rar application/x-rar 2020-01-18 21:59:13
2 4c66f7092594f5c9fc9c83ea39583e05 text/html 2020-01-18 21:58:01
3 4c***ba285ecddcae2f759004b application/x-dosexec 2020-01-18 21:57:42
4 宮沢セイラ[宫泽成良鼻子长得比古力娜扎挺]高颜值同框!李现李沁央视春晚联排后台合照曝光.png image/png 2020-01-18 21:57:33
5 4c***ac0ca63d6e1c65ea53bc application/x-dosexec 2020-01-18 21:57:31
6 宮沢セイラ[宫泽成良鼻子长得比古力娜扎挺]新年要到了!来1只红色腕表应应景 格拉苏蒂原创.png image/png 2020-01-18 21:57:26
7 4c616bf3e0dc***1b08a3c application/x-dosexec 2020-01-18 21:57:21
8 4c612978bc4fea259fd7ee83d5384ca8 application/x-dosexec 2020-01-18 21:57:11
9 4c5cbca92e6eff4b96e57cdd0f29cd38 application/zip 2020-01-18 21:57:01
10 4c5c***baa49eb1547162a50 application/x-dosexec 2020-01-18 21:56:42

เกี่ยวกับ VirSCAN | ข้อตกลงด้านความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเรา | ลิงค์ที่เป็นมิตร | ช่วยเหลือ VirSCAN
Powered By CentOSpol

京ICP备11007605号-12

pol

京公网安备 11010802020746号