VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: Server.vmp.exe
รวมการค้นหา802ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 6 ,ไม่ปลอดภัย 796 。ชื่อไฟล์ “Server.vmp.exe” 99% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: Server.vmp.exe
MD5:db895027f0fe2ff6b71f1a6d0710d5bb
SHA1:147ffb4424082cfed25fd32aa549eb39b40cfdb3
7315456 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 14% (7/50)
2 ชื่อไฟล์: Server.vmp.exe
MD5:f8befb695a76c9bca757890002828f9d
SHA1:b18333e908169cb1e54d77756888cc8596aef575
175176 PE32 executable (GUI) Intel 80386 16% (8/50)
3 ชื่อไฟล์: Server.vmp.exe
MD5:a7893de4325386447779c7067a3321c6
SHA1:725d35d0778b70acdd1344f1499f31e74831a4b5
671744 PE32 executable (GUI) Intel 80386 8% (4/50)
4 ชื่อไฟล์: Server.vmp.exe
MD5:155e936b6786fff6ada775452c45b792
SHA1:cc838ff75ceeb8cc504b83249c933dd1c725b7f9
317440 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit Mono/.Net assembly 22% (11/50)
5 ชื่อไฟล์: Server.vmp.exe
MD5:c2ae4aae41bf99e9658eeea7cdbc08a8
SHA1:dcb4530d49bcf9f5ed3e564ceee85055e8156d00
944128 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 12% (6/49)
6 ชื่อไฟล์: Server.vmp.exe
MD5:a1f4e11f85f8a0e45607b0f4cebad31a
SHA1:a7e7b820a09011cf7bb850a4c1d626bd6d1ef2aa
4984832 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 16% (8/49)
7 ชื่อไฟล์: Server.vmp.exe
MD5:4e38f792499fb181378c98db5fd0a54a
SHA1:01d8a7bc8d7330531529bec79183fe0c2316f447
696824 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 22% (11/49)
8 ชื่อไฟล์: Server.vmp.exe
MD5:4e38f792499fb181378c98db5fd0a54a
SHA1:01d8a7bc8d7330531529bec79183fe0c2316f447
696824 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 20% (10/49)
9 ชื่อไฟล์: Server.vmp.exe
MD5:bca354e4df2a9ae28372e0e9449aadec
SHA1:6e4c3767d75ea352c6e5dd69562a70e519e101ed
2772040 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 28% (14/49)
10 ชื่อไฟล์: Server.vmp.exe
MD5:3a986eac4debaff65bca70921e8d211b
SHA1:3cc6fdc33d77159c1c66cf1cf7d9aed316310e2b
1145928 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 16% (8/49)
11 ชื่อไฟล์: Server.vmp.exe
MD5:e036114914fc068e3602d3146c4e65d2
SHA1:902842f0b9e455d2881951a5103f6c109a714212
5791744 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 6% (3/49)
12 ชื่อไฟล์: Server.vmp.exe
MD5:e036114914fc068e3602d3146c4e65d2
SHA1:902842f0b9e455d2881951a5103f6c109a714212
5791744 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 6% (3/49)
13 ชื่อไฟล์: Server.vmp.exe
MD5:d57ebfa12eed2182a13a5502c0af2ec2
SHA1:07d5f7dbebd5e839476897c9e17e8daf3312f35a
5754880 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 12% (6/49)
14 ชื่อไฟล์: Server.vmp.exe
MD5:3c983d4188f87091fb7cbc6eb95cc6dc
SHA1:e58ba80d23f0344fce4cac52a2c032032f6876ad
5795840 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 6% (3/49)
15 ชื่อไฟล์: Server.vmp.exe
MD5:b63d45419bac80ebaf62f6f2591e7314
SHA1:0eabd3d5b22b9dd624eb36664c04f592b320aaa8
662016 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 48% (24/49)
16 ชื่อไฟล์: Server.vmp.exe
MD5:d373a253575fe9ed81efbd8b513df608
SHA1:ae7ca661eafcdfc202e11885e0f56f550f55c2e9
5378048 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 16% (8/49)
17 ชื่อไฟล์: Server.vmp.exe
MD5:72d0e0f98774311312d999d2b9877514
SHA1:b624c02ba84f92ce83a967cf56f7fad9ec893a6d
5472256 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 14% (7/49)
18 ชื่อไฟล์: Server.vmp.exe
MD5:be026442e7d5cf9509be356edd9fc715
SHA1:34f3383f3729f851034680139b0b666d44d1349c
513024 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 18% (9/49)
19 ชื่อไฟล์: Server.vmp.exe
MD5:911cb0be6e12157c661a58abe6ff7648
SHA1:a039c54b02615ff6d3404725f87155e1dbc33ccb
242705 MS-DOS executable 36% (18/49)
20 ชื่อไฟล์: Server.vmp.exe
MD5:38c90c45e0cdb29cdeaecb99b2f46613
SHA1:e2d0409a484de39aab8b02b4fdb1c5683b62ebec
5009408 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 22% (11/49)
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 40 41  Next»