VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน
ชื่อไฟล์: Server_Setup.exe
รวมการค้นหา24041ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 91 ,ไม่ปลอดภัย 23950 。ชื่อไฟล์ “Server_Setup.exe” 99% อาจเป็นไวรัส
สแกนผลลัพธ์
VirSCANVirSCAN
ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: Server_Setup.exe
MD5:dde2c6132ee5e1029beb23383dc237a5
SHA1:0a17c1f754505424d80149901e3ee15f446372be
761344 application/x-dosexec 75% (37/49)
2 ชื่อไฟล์: Server_Setup.exe
MD5:bec502f3e9e6c55e5e573d1d3a8de1c3
SHA1:5e8e2ab91fb8ce139fa7776d850dc89aab72e0cd
946176 application/x-dosexec 53% (26/49)
3 ชื่อไฟล์: Server_Setup.exe
MD5:41cd0b0cf7392172bd3d5c0f72ea5f49
SHA1:8cf984c34414526a68ae53305dc4c9d83940a458
764416 application/x-dosexec 73% (36/49)
4 ชื่อไฟล์: Server_Setup.exe
MD5:f58cfb13617e241d5aae037eb6de5f09
SHA1:14c5ab9840fbe294252624238c922ef9615e248f
4056504 application/x-dosexec 4% (2/49)
5 ชื่อไฟล์: Server_Setup.exe
MD5:b57408539e3d9087d44e674a695f8fae
SHA1:b98d17cb5e22402bd214e73989a180603726c5ec
761344 application/x-dosexec 77% (38/49)
6 ชื่อไฟล์: Server_Setup.exe
MD5:074c656480131d4c770ccfa4f843fe87
SHA1:cbcf6f0c921310388e30da42a68c76bd997b2214
282927 application/x-dosexec 53% (26/49)
7 ชื่อไฟล์: Server_Setup.exe
MD5:aaee8c7dd976dc03f335308a588e904b
SHA1:5962cce4ea3f4f0d6557be6ae962c83d56e339f1
274952 application/x-dosexec 71% (35/49)
8 ชื่อไฟล์: Server_Setup.exe
MD5:d444f5665a07962929b3ab8d925a12f7
SHA1:d3075c70d8578a04e4842967513468f5842dfa15
721416 application/x-dosexec 77% (38/49)
9 ชื่อไฟล์: Server_Setup.exe
MD5:4d60e0c66413bcfba550dd0544c87491
SHA1:b168184dd4cb709db02d9bf69c7d224a878c9e70
720896 application/x-dosexec 73% (36/49)
10 ชื่อไฟล์: Server_Setup.exe
MD5:c73b86a68b5cbc3853eed68b07e4aa37
SHA1:09cc821858d189bf0700479f4cb8f4675f8a9f1f
286511 application/x-dosexec 53% (26/49)
11 ชื่อไฟล์: Server_Setup.exe
MD5:c73b86a68b5cbc3853eed68b07e4aa37
SHA1:09cc821858d189bf0700479f4cb8f4675f8a9f1f
286511 application/x-dosexec 53% (26/49)
12 ชื่อไฟล์: Server_Setup.exe
MD5:c73b86a68b5cbc3853eed68b07e4aa37
SHA1:09cc821858d189bf0700479f4cb8f4675f8a9f1f
286511 application/x-dosexec 53% (26/49)
13 ชื่อไฟล์: Server_Setup.exe
MD5:f313f891dfc80e1177a2d9739756e2b8
SHA1:7ef1aea1f4d95c7d713481ca4191120832bb143a
278528 application/x-dosexec 65% (32/49)
14 ชื่อไฟล์: Server_Setup.exe
MD5:e71d3a8b25b51066c6c5dd9e17718b95
SHA1:c1cd850fe1d329f855d52f62301f45c9dd769e0f
720896 application/x-dosexec 77% (38/49)
15 ชื่อไฟล์: Server_Setup.exe
MD5:54eae9b8323142b1cf71c77e63cd2a12
SHA1:57ae5c5a9c5bbc3c34ee5cb7dce9203fde06754d
275759 application/x-dosexec 34% (17/49)
16 ชื่อไฟล์: Server_Setup.exe
MD5:11a34b50c33fb116f2c49387d921abcd
SHA1:4518194ea528689e065bbca588426d7e991ea507
721936 application/x-dosexec 57% (28/49)
17 ชื่อไฟล์: Server_Setup.exe
MD5:103ceb0f6457dde22d6c56de32f8a972
SHA1:4a053dfcac7c269de5d24a0060e5556153544840
721936 application/x-dosexec 63% (31/49)
18 ชื่อไฟล์: Server_Setup.exe
MD5:0c37446b59d24cf69bcdb5b6a1d4ecee
SHA1:a9844d2ddd034360d5a5bf256e3894981016346d
720896 application/x-dosexec 73% (36/49)
19 ชื่อไฟล์: Server_Setup.exe
MD5:8eff8860a09a48ca454709fd9724ba8f
SHA1:f4950758479f388c63b3d680c2851910cb466d20
272292 application/x-dosexec 28% (14/49)
20 ชื่อไฟล์: Server_Setup.exe
MD5:d577d047b0dec772b169841912857a5a
SHA1:11df4c77907bbbd9234b40e3f4afccd17c7f1c51
271780 application/x-dosexec 22% (11/49)
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 1202 1203  Next»
10 เอกสารล่าสุด
ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 ad258839cd9abd31e***dfbf0a6 application/msword 2020-01-25 16:58:31
2 ad2561123ff076440c42b6cb50471f92 application/pdf 2020-01-25 16:58:21
3 ad24f29a3b***f84dd742c4e text/html 2020-01-25 16:58:11
4 ad2***b13f04173c2f25118 text/html 2020-01-25 16:58:01
5 ad***fb***c3d159a0 application/x-dosexec 2020-01-25 16:57:41
6 ad214ef89687ab706044d1f083296b97 application/x-dosexec 2020-01-25 16:57:31
7 ad***f5da67a43a2d14ff0df application/x-dosexec 2020-01-25 16:57:21
8 ad***ddaf27769b0d26e08b application/x-dosexec 2020-01-25 16:57:11
9 ad******d51 application/x-dosexec 2020-01-25 16:57:01
10 ad2015d24d0a31829e0b***3 application/x-dosexec 2020-01-25 16:56:41

เกี่ยวกับ VirSCAN | ข้อตกลงด้านความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเรา | ลิงค์ที่เป็นมิตร | ช่วยเหลือ VirSCAN
Powered By CentOSpol

京ICP备11007605号-12

pol

京公网安备 11010802020746号