VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: Setup.exe
รวมการค้นหา19490ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 4084 ,ไม่ปลอดภัย 15406 。ชื่อไฟล์ “Setup.exe” 79% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: Setup.exe
MD5:19e5a7dbc82001dc097819389dd68c35
SHA1:d5eb4c922230c18f38108e35a2d07cba2acfad0d
1307747 PE32 executable (GUI) Intel 80386 2% (1/50)
2 ชื่อไฟล์: Setup.exe
MD5:056246fd9ee4f9f8f9342b4416996031
SHA1:4932469b403559bb070079ac7b20bbe34473db10
1896783 PE32 executable (GUI) Intel 80386 2% (1/50)
3 ชื่อไฟล์: Setup.exe
MD5:ae87101de48e8f00a5542a6b439f5ecd
SHA1:3b9f31862ec92d1e1a67560cc90ba9a3361faf4d
1095967 PE32 executable (GUI) Intel 80386 8% (4/50)
4 ชื่อไฟล์: Setup.exe
MD5:f10f5eaed5c787c48f62f2533e4e33eb
SHA1:dc36bc5606fac5130ae60896085e2512f590548e
429136 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 0% (0/50)
5 ชื่อไฟล์: Setup.exe
MD5:3b24238b782d251cb1fa61fe0fbd7c9b
SHA1:f1a3cbfd59f89786bc50c9f63b5e7965258e6a52
1358696 PE32 executable (GUI) Intel 80386 Mono/.Net assembly 0% (0/50)
6 ชื่อไฟล์: Setup.exe
MD5:196413194652932907ae9fe1faae31aa
SHA1:dd5f2206dcca0953d975fa321c81b9cb881b62e0
1011924 data 0% (0/50)
7 ชื่อไฟล์: Setup.exe
MD5:c63ed941cf9d3ddb78f2b8b7ea9f1eb8
SHA1:41c4c327debc03ccb1e623a3f76fba53883d27a9
165888 PE32 executable (GUI) Intel 80386 0% (0/50)
8 ชื่อไฟล์: Setup.exe
MD5:965e12ae21006b7c91ac610846b517f3
SHA1:c0688ceb6f1f488764385fcf73886e1f6bcfb108
178744 PE32 executable (GUI) Intel 80386 0% (0/50)
9 ชื่อไฟล์: Setup.exe
MD5:53ab5657c542076026f13bab602e999e
SHA1:9d6ca60eb59306d6808b10be04c6631e8bae1a85
1891982 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 2% (1/50)
10 ชื่อไฟล์: Setup.exe
MD5:58e3c899d7e217eee336a431cb21c117
SHA1:f37156fd3a67f56a016a2f2183652f8ed85d484d
1442612 PE32 executable (GUI) Intel 80386 0% (0/50)
11 ชื่อไฟล์: Setup.exe
MD5:dad6ca275283933f197d12d1c83816a3
SHA1:d8ab5b99af054c0c4f7800f47501f67447a7cd4f
1322310 PE32 executable (GUI) Intel 80386 2% (1/50)
12 ชื่อไฟล์: Setup.exe
MD5:ed5614c694b116554b5fd9c1c2d1574d
SHA1:2aef0d6c202dab9793d5e2fcc85a32db192ef507
1047608 PE32 executable (GUI) Intel 80386 2% (1/50)
13 ชื่อไฟล์: Setup.exe
MD5:953bab77ba5754cf86438dbf01e26b47
SHA1:6ffe8ce5cc89597452b02b1a7fd788f2e92fa5f6
1828424 PE32 executable (GUI) Intel 80386 2% (1/50)
14 ชื่อไฟล์: Setup.exe
MD5:cfa7e9dfc42bd8e67fe36ce28d3b124f
SHA1:7c27ef7af6120d6041c778941c3af4e60867d1d8
1638912 PE32+ executable (GUI) x86-64 Mono/.Net assembly 10% (5/50)
15 ชื่อไฟล์: Setup.exe
MD5:e8ae1f3a412dd275335e8f0dc99a06f3
SHA1:9dd718b9536101926ae8e41be15ed1fe629d3d59
1748568 PE32 executable (GUI) Intel 80386 2% (1/50)
16 ชื่อไฟล์: Setup.exe
MD5:cfa7e9dfc42bd8e67fe36ce28d3b124f
SHA1:7c27ef7af6120d6041c778941c3af4e60867d1d8
1638912 PE32+ executable (GUI) x86-64 Mono/.Net assembly 10% (5/50)
17 ชื่อไฟล์: Setup.exe
MD5:2407fac8168efb25a57df3734a0dee80
SHA1:26382e5b58b7006974d138664c9bea6a72eebe6c
1246720 PE32 executable (GUI) Intel 80386 16% (8/50)
18 ชื่อไฟล์: Setup.exe
MD5:3ecb31c89a2ca1bec02fda95b19f6845
SHA1:9d92b34e6ed7ef42cb353c57b351b36ae373cab0
735658 PE32 executable (GUI) Intel 80386 2% (1/50)
19 ชื่อไฟล์: Setup.exe
MD5:d9390f911aebeaa464b7235b26c27dbf
SHA1:200151492fae449b8d278215071d5cdba492a61c
1720671 PE32 executable (GUI) Intel 80386 2% (1/50)
20 ชื่อไฟล์: Setup.exe
MD5:1c2765a444884467b3cda6d8b9660258
SHA1:0fa62fdd328f364c7dff1c1481f097f9292abb9a
1762157 PE32 executable (GUI) Intel 80386 4% (2/50)
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 974 975  Next»

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 qingsha.zip application/zip 2021-05-27 01:38:08
2 00人间正道是沧桑 application/octet-stream 2021-05-27 01:37:01
3 autorun.inf text/plain 2021-05-27 01:36:48
4 00亵渎 text/plain 2021-05-27 01:36:01
5 00亲爱的热爱的 application/x-dosexec 2021-05-27 01:35:41
6 00亮剑 text/html 2021-05-27 01:35:01
7 00交响情人梦 application/x-dosexec 2021-05-27 01:34:51
8 005子棋 application/x-dosexec 2021-05-27 01:34:41
9 00云图 application/x-dosexec 2021-05-27 01:34:21
10 002哈和他的白猫师尊 application/octet-stream 2021-05-27 01:34:01