VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน
ชื่อไฟล์: Setup32.exe
รวมการค้นหา62ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 8 ,ไม่ปลอดภัย 54 。ชื่อไฟล์ “Setup32.exe” 87% อาจเป็นไวรัส
สแกนผลลัพธ์
VirSCANVirSCAN
ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: Setup32.exe
MD5:8e21771a8e3ccd0236259a09ebb59dc8
SHA1:e3512bc6887b64b04b1d3d1b51a4bc564ad1d972
1309592 application/x-dosexec 2% (1/49)
2 ชื่อไฟล์: Setup32.exe
MD5:4d6faed5bc4074ffc7d12784cf5585f9
SHA1:162d5ae883901f63f7db51e301a41eedf9e15f3d
607808 application/x-dosexec 5% (2/39)
3 ชื่อไฟล์: Setup32.exe
MD5:37c60bfe6bd8c7d026ed02a92534d7b6
SHA1:d44aea1057f5aee7ca7450917bc5eb8582e306c9
864768 application/x-dosexec 7% (3/39)
4 ชื่อไฟล์: Setup32.exe
MD5:37c60bfe6bd8c7d026ed02a92534d7b6
SHA1:d44aea1057f5aee7ca7450917bc5eb8582e306c9
864768 application/x-dosexec 5% (2/39)
5 ชื่อไฟล์: Setup32.exe
MD5:2e66afc98b6f51b97b3def8fb0218681
SHA1:b2cfa255891e556ee85f35a1c9e2f8778d441be5
15518614 application/x-dosexec 2% (1/39)
6 ชื่อไฟล์: Setup32.exe
MD5:a526a8e779323ce65df741ac7b7226b5
SHA1:a2f3832d5d485705ba86d48fff050d2c5434da65
626600 application/x-dosexec 2% (1/39)
7 ชื่อไฟล์: Setup32.exe
MD5:0be3417e9c42627f8e20e3bebc5db506
SHA1:508d438a2dd891177efe8b2636c380503d1b1ce0
1106360 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 0% (0/37)
8 ชื่อไฟล์: Setup32.exe
MD5:3db0706837b49e26b99ac8495aaa97d5
SHA1:a83147c7a7040b9afd4b5b159c7bb42fbf4fb5ae
5111296 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 24% (9/37)
9 ชื่อไฟล์: Setup32.exe
MD5:a526a8e779323ce65df741ac7b7226b5
SHA1:a2f3832d5d485705ba86d48fff050d2c5434da65
626600 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 2% (1/37)
10 ชื่อไฟล์: Setup32.exe
MD5:709258d2e396b08c1a950e81293969d0
SHA1:3226260db01053ccfc4fea0a2703d33a061748dd
7442557 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 8% (3/36)
11 ชื่อไฟล์: Setup32.exe
MD5:c89f397ac8ebab581390327c913f175b
SHA1:4ae06ceb5ad74722fa6ea4b7ab62b2b61ddf7fcc
8304765 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 11% (4/36)
12 ชื่อไฟล์: Setup32.exe
MD5:12cedf37c2d2ac23029442ca08d9a428
SHA1:b8835e6b952a9f187bd6e16448c0b09c8618b9ba
6645885 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 0% (0/36)
13 ชื่อไฟล์: Setup32.exe
MD5:d79aa1bb54f562d43a9f8a757e267ed3
SHA1:d4d656005c4fa49dfcd60415794adbad0d7e81b9
6907440 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 2% (1/36)
14 ชื่อไฟล์: Setup32.exe
MD5:795d8bbcc352b6c799f53223eb554544
SHA1:187d78f551958727795866067cae7204b1aa5134
6083072 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 32% (12/37)
15 ชื่อไฟล์: Setup32.exe
MD5:f21aceb4a068c8f07eca47df977f1034
SHA1:baa988bc9ed27d510c1b99a03fbaf7a3104d891e
1552384 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 5% (2/37)
16 ชื่อไฟล์: Setup32.exe
MD5:f0e4d6468361535a472f537f7e6a2da5
SHA1:12630dad57511de2157898e667924eb0ca5c34dc
8913920 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 24% (9/37)
17 ชื่อไฟล์: Setup32.exe
MD5:58258081ef8a178ec37548155908177e
SHA1:3ed723997414474af4595380a51f1e2edad3c3db
7539200 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 51% (19/37)
18 ชื่อไฟล์: Setup32.exe
MD5:b55ad7e89345e64dfb26023a74080d24
SHA1:756e2436e105de0a63ac2e33f77ed2121d749861
5758976 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 27% (10/37)
19 ชื่อไฟล์: Setup32.exe
MD5:71e3616e546cb6deecd6d9117c7e1449
SHA1:594d67fc0016bdf493376d17959ef49ffd16241d
7862272 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 18% (7/37)
20 ชื่อไฟล์: Setup32.exe
MD5:727d23797d916c7c372eaf5a23415a87
SHA1:7c1dbed5704e87ce818597084ff28c5c9d6c505a
9156608 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 5% (2/37)
   1 2 3 4  Next»
ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 4e9592e07da5cdb8d56e47df7eb40f82 application/x-executable 2020-01-18 22:58:11
2 4e***1f1005eac1d1f39e3c0 application/octet-stream 2020-01-18 22:58:01
3 4e8f0d3b***a9a4a28bc310 application/x-dosexec 2020-01-18 22:57:41
4 4e8ece181eca952a9d3ed1e2935a25b9 application/x-dosexec 2020-01-18 22:57:31
5 4e8ea03c***c50c4e2993c26b application/x-dosexec 2020-01-18 22:57:21
6 4e8ce633ddc1ca5fd8c6c9afd38d66fd message/rfc822 2020-01-18 22:57:11
7 4e8b8f93f3e5beed4c***cba0 application/pdf 2020-01-18 22:56:41
8 4e8a***41d686824b69ed0 application/xml 2020-01-18 22:56:31
9 4e887b29799b81515fb0e1176b8f3eaa application/msword 2020-01-18 22:56:21
10 4e849e9a7fbe730e1bf***ccf72 application/x-dosexec 2020-01-18 22:56:11

เกี่ยวกับ VirSCAN | ข้อตกลงด้านความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเรา | ลิงค์ที่เป็นมิตร | ช่วยเหลือ VirSCAN
Powered By CentOSpol

京ICP备11007605号-12

pol

京公网安备 11010802020746号