VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: Sklmnopqr_NET.exe
รวมการค้นหา194ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 1 ,ไม่ปลอดภัย 193 。ชื่อไฟล์ “Sklmnopqr_NET.exe” 99% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: Sklmnopqr_NET.exe
MD5:0f92a4c03920b232cc28bb9daa1db14c
SHA1:9ecc0d41946ae83cdac0ca33ab75cc106b6f999c
87059 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 47% (17/36)
2 ชื่อไฟล์: Sklmnopqr_NET.exe
MD5:4913bad2c7d26b42ab2866862ebcdeb5
SHA1:91d0b61e2d97c3c37c7a27a22d9c899fad722a6d
108032 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 44% (16/36)
3 ชื่อไฟล์: Sklmnopqr_NET.exe
MD5:78f900378b1d1758fdc962f228080e04
SHA1:1084d1c27b746ccf0578fef3723c9fa37fbcd9e7
46882 MS-DOS executable, MZ for MS-DOS 55% (20/36)
4 ชื่อไฟล์: Sklmnopqr_NET.exe
MD5:dc4a6dbcf88c7780280509862cfbf461
SHA1:c11211c57d4f2b50d8b627487e2affa87bc1e236
120832 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 55% (20/36)
5 ชื่อไฟล์: Sklmnopqr_NET.exe
MD5:e37670f26b361609c4e3c7200fd4a82d
SHA1:a1e7b2d85a9e185ca6ada7eb7c5701e6fb7e086a
207088 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 11% (4/36)
6 ชื่อไฟล์: Sklmnopqr_NET.exe
MD5:4cfe8761b680b2d20ff04f204137d56d
SHA1:0c95727224bf177864613b06d62704aa08aa1dab
87055 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 33% (12/36)
7 ชื่อไฟล์: Sklmnopqr_NET.exe
MD5:4493a4b31526258d8b47e99b26e8bc8e
SHA1:cb53836b9619e6832542a030b31670c833cac98c
87055 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 52% (19/36)
8 ชื่อไฟล์: Sklmnopqr_NET.exe
MD5:e578861385b8675a70c69fdb883719ad
SHA1:457eaa495b84b2c961ffc2bc36e90b338208cc17
111104 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 61% (22/36)
9 ชื่อไฟล์: Sklmnopqr_NET.exe
MD5:37f20211346f962595afb3af7ec3bbae
SHA1:d72b6b9ae7c5f780d5787dbc7d7e1a4cc4fff094
580336 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 33% (12/36)
10 ชื่อไฟล์: Sklmnopqr_NET.exe
MD5:3ea835b2ae3efad1f33ce199e2292b8c
SHA1:c099ac77393299e601b7608eb3329dcb77a6198f
136025 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 45% (17/37)
11 ชื่อไฟล์: Sklmnopqr_NET.exe
MD5:14c931412474c95544c06775a1e0d99d
SHA1:d59bac5438abeef0c4b3759fec8d1a7bbffa76cb
112640 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 62% (23/37)
12 ชื่อไฟล์: Sklmnopqr_NET.exe
MD5:e69351aeeaadd3ab5e2c4f52cb5fb688
SHA1:05aea435f1ea9c2a0f1f0008c4855a5beab15f31
250561 MS-DOS executable, PE for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bi 62% (23/37)
13 ชื่อไฟล์: Sklmnopqr_NET.exe
MD5:1cf7c43319f4e70ce09faf0c9b5ac816
SHA1:940dfcafa5d08aaa94bdf7fdc95ad279d9cc0dee
250561 MS-DOS executable, PE for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bi 37% (14/37)
14 ชื่อไฟล์: Sklmnopqr_NET.exe
MD5:f6a1141283b1129c6674de5292562c61
SHA1:c03783bea280c85b6b1a68e2fe237007ea8b2f7d
250561 MS-DOS executable, PE for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bi 70% (26/37)
15 ชื่อไฟล์: Sklmnopqr_NET.exe
MD5:98a7480ed26eb9cbfeb1fedf188284af
SHA1:571ee15ececd1c26af38fa344f2b18059ac0d832
688128 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 27% (10/37)
16 ชื่อไฟล์: Sklmnopqr_NET.exe
MD5:9371862776a33f6947076134ae586997
SHA1:70eb58de7f2146bbdb4462f9580db7a2e4ae7e50
143460 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 54% (20/37)
17 ชื่อไฟล์: Sklmnopqr_NET.exe
MD5:afb6ac373bcdef9f2df790db1aa6af6c
SHA1:c1e455206edcfbe1f97e6f627587dd68a65be7dd
80917 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 59% (22/37)
18 ชื่อไฟล์: Sklmnopqr_NET.exe
MD5:bb5a80127f8bedcdaaaf19035f60bdff
SHA1:644c3f134c97e34f992d81113b36e74396dd92f6
142336 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 59% (22/37)
19 ชื่อไฟล์: Sklmnopqr_NET.exe
MD5:74ede02e0272ca650fcf1eb1394e330f
SHA1:306a58a249d483ec118075c46af4d5181ffebdf5
1129076 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 32% (12/37)
20 ชื่อไฟล์: Sklmnopqr_NET.exe
MD5:9aca8d57a8dd6bcd22e4f3f6d3d40f4c
SHA1:6e857ed9208baf868ff933a1aa69dcb6362488f8
144384 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 72% (27/37)
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Next»