VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: Steam一键上号V3.2.exe
รวมการค้นหา11ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 0 ,ไม่ปลอดภัย 11 。ชื่อไฟล์ “Steam一键上号V3.2.exe” 100% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: Steam一键上号V3.2.exe
MD5:a517789a09f26f330e498f10508176dd
SHA1:8265172b269fec69e2a6fc52dd553219135862ba
1519616 PE32 executable (GUI) Intel 80386 33% (17/51)
2 ชื่อไฟล์: Steam一键上号V3.2.exe
MD5:a517789a09f26f330e498f10508176dd
SHA1:8265172b269fec69e2a6fc52dd553219135862ba
1519616 PE32 executable (GUI) Intel 80386 33% (17/51)
3 ชื่อไฟล์: Steam一键上号V3.2.exe
MD5:a517789a09f26f330e498f10508176dd
SHA1:8265172b269fec69e2a6fc52dd553219135862ba
1519616 PE32 executable (GUI) Intel 80386 33% (17/51)
4 ชื่อไฟล์: Steam一键上号V3.2.exe
MD5:a517789a09f26f330e498f10508176dd
SHA1:8265172b269fec69e2a6fc52dd553219135862ba
1519616 PE32 executable (GUI) Intel 80386 31% (16/51)
5 ชื่อไฟล์: Steam一键上号V3.2.exe
MD5:0725d5f19350085ed3e53108ae50211b
SHA1:be28a8e3f5f030f62b52a7a73b708c30af23cded
2291200 PE32 executable (GUI) Intel 80386 60% (31/51)
6 ชื่อไฟล์: Steam一键上号V3.2.exe
MD5:a517789a09f26f330e498f10508176dd
SHA1:8265172b269fec69e2a6fc52dd553219135862ba
1519616 PE32 executable (GUI) Intel 80386 29% (15/51)
7 ชื่อไฟล์: Steam一键上号V3.2.exe
MD5:a517789a09f26f330e498f10508176dd
SHA1:8265172b269fec69e2a6fc52dd553219135862ba
1519616 PE32 executable (GUI) Intel 80386 32% (16/50)
8 ชื่อไฟล์: Steam一键上号V3.2.exe
MD5:a517789a09f26f330e498f10508176dd
SHA1:8265172b269fec69e2a6fc52dd553219135862ba
1519616 PE32 executable (GUI) Intel 80386 32% (16/50)
9 ชื่อไฟล์: Steam一键上号V3.2.exe
MD5:a517789a09f26f330e498f10508176dd
SHA1:8265172b269fec69e2a6fc52dd553219135862ba
1519616 PE32 executable (GUI) Intel 80386 30% (15/50)
10 ชื่อไฟล์: Steam一键上号V3.2.exe
MD5:a517789a09f26f330e498f10508176dd
SHA1:8265172b269fec69e2a6fc52dd553219135862ba
1519616 PE32 executable (GUI) Intel 80386 30% (15/50)
11 ชื่อไฟล์: Steam一键上号V3.2.exe
MD5:a517789a09f26f330e498f10508176dd
SHA1:8265172b269fec69e2a6fc52dd553219135862ba
1519616 PE32 executable (GUI) Intel 80386 30% (15/50)