VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: SumatraPDF.rar
รวมการค้นหา9ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 5 ,ไม่ปลอดภัย 4 。ชื่อไฟล์ “SumatraPDF.rar” 44% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: SumatraPDF.rar
MD5:f4822e06fed5d9900fe4c9692a14cb7c
SHA1:23425dd1fddacc3b5284c8fc17344b0960c75560
5638563 RAR archive data 1% (1/51)
2 ชื่อไฟล์: SumatraPDF.rar
MD5:5812b7d1eb401df98e9e0ffd38bc8622
SHA1:bdf59d9bae156716beff3525389995af50b94c4f
2799442 RAR archive data 0% (0/49)
3 ชื่อไฟล์: SumatraPDF.rar
MD5:1b7bd08888c52c6d2fb64dcd6da69ab0
SHA1:e6025d95210b74c9edd928ee620bf5a7237afaa1
2536085 RAR archive data 4% (2/49)
4 ชื่อไฟล์: SumatraPDF.rar
MD5:8accce8eb9d2cee0305ff31935b1712c
SHA1:8eef98d159f2eba545caee24630a5d8f6df772e6
2768248 RAR archive data 2% (1/39)
5 ชื่อไฟล์: SumatraPDF.rar
MD5:0390c84a6b25808908ba8b0ebf18d5e7
SHA1:4b13abf47305b33433d0e737e6e68fd377da0880
2564796 0% (0/39)
6 ชื่อไฟล์: SumatraPDF.rar
MD5:063cbc3e7c207fd656942b6df7c52854
SHA1:46eea809961d7a8b7ae57eee30353b35d6f95b22
2400784 0% (0/38)
7 ชื่อไฟล์: SumatraPDF.rar
MD5:e3aa3346285532b548b25c9f24971f8e
SHA1:17dfa0cb1121eec7b2e11f3e9500e73d1d3db4fa
2187484 0% (0/37)
8 ชื่อไฟล์: SumatraPDF.rar
MD5:6f2515f9e031b8fcfac61f55ef9e012e
SHA1:aa23e93550cdb9b328c0ec5f2c8e9c44501e7741
3032061 2% (1/37)
9 ชื่อไฟล์: SumatraPDF.rar
MD5:9729fd3f956a65efd350c4f73a416e90
SHA1:975e281ff3740867562282587609faba13c09ffd
2048390 0% (0/36)