VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน
ชื่อไฟล์: TP.exe
รวมการค้นหา18ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 3 ,ไม่ปลอดภัย 15 。ชื่อไฟล์ “TP.exe” 83% อาจเป็นไวรัส
สแกนผลลัพธ์
VirSCANVirSCAN
ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: TP.exe
MD5:a9129bb684d66d3ca0619bb73c445cba
SHA1:065683c7cc7fc27a3b2b16467e8d6beb1d8a0792
444416 application/x-dosexec 38% (19/49)
2 ชื่อไฟล์: TP.exe
MD5:91c3d914540b065d9899016f8730c254
SHA1:5ec017dbb407aea0ec725c21ce87a3a89859e03b
149504 application/x-dosexec 51% (25/49)
3 ชื่อไฟล์: TP.exe
MD5:a9129bb684d66d3ca0619bb73c445cba
SHA1:065683c7cc7fc27a3b2b16467e8d6beb1d8a0792
444416 application/x-dosexec 37% (18/48)
4 ชื่อไฟล์: TP.exe
MD5:91c3d914540b065d9899016f8730c254
SHA1:5ec017dbb407aea0ec725c21ce87a3a89859e03b
149504 application/x-dosexec 47% (23/48)
5 ชื่อไฟล์: TP.exe
MD5:5e99ed92e8a906351b2a5cc77e37e7e8
SHA1:8718ebf52813861f852c959ad9de88f6a83f9784
9310208 application/x-dosexec 19% (9/47)
6 ชื่อไฟล์: TP.exe
MD5:06f6acbd9a66c3c4cb6d76766ecefc37
SHA1:fa4359b37046b12208200bc4d8263f854548361e
10543104 application/x-dosexec 20% (9/45)
7 ชื่อไฟล์: TP.exe
MD5:da2a5e74f9847711a591361439b8f9e5
SHA1:1651d269aa09f4ea39ceb32d0cddc617c51257df
2158592 application/x-dosexec 35% (16/45)
8 ชื่อไฟล์: TP.exe
MD5:8fa22fb65639905377d31c854c4cf902
SHA1:969fc0dd9f51a7b370e070bf5bfc9e84aafa5198
7725056 application/x-dosexec 40% (18/45)
9 ชื่อไฟล์: TP.exe
MD5:065fbf196ae7f1998f63004fcc6130d6
SHA1:7506fad6525ea2d1358e3894968ac1558e42f0c7
2220032 application/x-dosexec 20% (9/45)
10 ชื่อไฟล์: TP.exe
MD5:6ee09d160cb2f6c966595ba10f2d16e1
SHA1:7c364c13cdbca1e95f19e60e3339fe863a055024
2544128 application/x-dosexec 30% (12/39)
11 ชื่อไฟล์: TP.exe
MD5:69b023357799a2525e795b6e5ef0d272
SHA1:b270fc4ca22ddce196dfbade5a933194cef25d02
479762 application/x-dosexec 33% (13/39)
12 ชื่อไฟล์: TP.exe
MD5:70d53ae0415f52d1681b03aacda28ab9
SHA1:21927ff816a08019463dc38a1d204e7ca383d791
3722752 application/x-dosexec 0% (0/39)
13 ชื่อไฟล์: TP.exe
MD5:781f5ef45415e4f33d8a7e51415cded7
SHA1:20ccbce028b48ffe9d5120f51a0abb784ba4538b
112856 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 2% (1/37)
14 ชื่อไฟล์: TP.exe
MD5:1c7065463340baef87324bb42d5c104b
SHA1:58b09cd4b2a721560e01a9a0b79d1d15b78897b7
913408 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 0% (0/36)
15 ชื่อไฟล์: TP.exe
MD5:35bf01405083eef41ee9aa2c032334d7
SHA1:ff4abf4241d2e00bf2900dd3b6c61e9ea11f8fb0
348190 data 0% (0/36)
16 ชื่อไฟล์: TP.exe
MD5:3c83406e3dddb6bbd2622477b53aea8c
SHA1:dfe9d2ebb880b204dc42949fce519c14340fcaa7
186880 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 2% (1/37)
17 ชื่อไฟล์: TP.exe
MD5:2b0a2acb623e506ff41e3df6278984ef
SHA1:5753df12c9da338057a0cca55eb06a79179cf012
15360 MS-DOS executable 29% (11/37)
18 ชื่อไฟล์: TP.exe
MD5:e197d20ebd468249aa7a715e7c4c77c3
SHA1:a0011a1a8edac52410e132b1c5978b453f5ff412
2094368 MS-DOS executable (EXE), OS/2 or MS Windows 5% (2/36)
10 เอกสารล่าสุด
ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 eaa669bac4747e4b2fd666db3728e6dc text/html 2020-02-18 21:59:01
2 eaa***d9e70c95c0dde56d application/x-dosexec 2020-02-18 21:58:41
3 eaa625752dc382de2b4*** text/html 2020-02-18 21:58:31
4 eaa***b5c8bfc3639520b14 text/html 2020-02-18 21:58:21
5 eaa4c624fca6ac810c6104c5bf0b6daf application/x-dosexec 2020-02-18 21:58:11
6 server.exe application/x-dosexec 2020-02-18 21:58:10
7 eaa4bb3fe5cbe2f1b0bdbc*** application/x-dosexec 2020-02-18 21:58:01
8 eaa2585242e1ec8d7baa0e19dc118785 application/pdf 2020-02-18 21:57:41
9 eaa***9e39725ad26598 application/x-dosexec 2020-02-18 21:57:31
10 eaa***fde33d8535802eec0 application/x-dosexec 2020-02-18 21:57:21

เกี่ยวกับ VirSCAN | ข้อตกลงด้านความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเรา | ลิงค์ที่เป็นมิตร | ช่วยเหลือ VirSCAN
Powered By CentOSpol

京ICP备11007605号-12

pol

京公网安备 11010802020746号