VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: Tax Manager.exe
รวมการค้นหา128ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 0 ,ไม่ปลอดภัย 128 。ชื่อไฟล์ “Tax Manager.exe” 100% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: Tax Manager.exe
MD5:d4a050701833f8081f2957972dbed935
SHA1:1d3aa1df6a83f70965698b77f3d87be701825f4b
414720 PE32 executable (GUI) Intel 80386 10% (5/49)
2 ชื่อไฟล์: Tax Manager.exe
MD5:57b5220f6a08ebb3fc6de7809e4ea8b5
SHA1:f095a21c6a9c68f43ae986b884b64fcdea3fc495
410624 PE32 executable (GUI) Intel 80386 10% (5/49)
3 ชื่อไฟล์: Tax Manager.exe
MD5:db7b38af26141b1097f76a0034043b55
SHA1:c5932bed5dfe2cc1be4e042e9e654ca8a89e28cb
360448 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 12% (6/49)
4 ชื่อไฟล์: Tax Manager.exe
MD5:b7859d1d7f0f811168a2135e1cf26be7
SHA1:dc0908cb62b808d4754c7f08202b79aaf2daf76e
374272 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 16% (8/49)
5 ชื่อไฟล์: Tax Manager.exe
MD5:3d9f1713e01949796cc2abbf7df7c2f3
SHA1:fa920c10f30bb4a1dec8d4e503625d2738f7f0c1
366592 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 8% (4/49)
6 ชื่อไฟล์: Tax Manager.exe
MD5:45213ea0d926dbb3aacc86b978598f1a
SHA1:60bf72be5234ffa3361979d90898dd8f116fd4f9
365568 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 8% (4/49)
7 ชื่อไฟล์: Tax Manager.exe
MD5:7dbb8d2ed194de45f21829cc42e23a08
SHA1:2e69a8ae8aeffd4eb719444a2456a68e101413c3
361472 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 8% (4/49)
8 ชื่อไฟล์: Tax Manager.exe
MD5:0a4a445f37d0a6948213da0aa9540cbc
SHA1:605ae57d510064aa912cef97d5db5a3277cabc8c
361472 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 6% (3/49)
9 ชื่อไฟล์: Tax Manager.exe
MD5:588bb66165a4aaeca3063b0cc9a4dc27
SHA1:4f56b7cf49de4ca538bea0edb4b44081c0ee901c
619008 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 12% (6/49)
10 ชื่อไฟล์: Tax Manager.exe
MD5:24c465686b7a1c61e1da2096bd9122c6
SHA1:c5834f5b52d206d16413f0c72d090955aa2d0f59
336896 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 14% (7/49)
11 ชื่อไฟล์: Tax Manager.exe
MD5:560cc718ee1da0732a445b0dcc1002c9
SHA1:7e14d88b54327c1e4cf2c9a21e4ad3eee05ba416
359424 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 12% (6/49)
12 ชื่อไฟล์: Tax Manager.exe
MD5:3d23ac9d6c8753dae15c1322f1a1f391
SHA1:d8f769a473d5bf6025dbc5c8f48d046768c80c9b
451143 MS-DOS executable 28% (14/49)
13 ชื่อไฟล์: Tax Manager.exe
MD5:201482c60e922eade3bc8f79a93b712e
SHA1:9b4a4446d40790a95e619bb8eaa6bade88150d10
385557 MS-DOS executable 30% (15/49)
14 ชื่อไฟล์: Tax Manager.exe
MD5:0dcf6f4cd091680e525b69cc62e1426e
SHA1:521545451ef93fe6d04b6492d145dfe978ef5101
452845 MS-DOS executable 28% (14/49)
15 ชื่อไฟล์: Tax Manager.exe
MD5:0f80c98bb1e4b410b9c6a53cc0793c7f
SHA1:10f1bc48c70f1eb40b639456e1d92ed206fdc9a3
326460 MS-DOS executable 34% (17/49)
16 ชื่อไฟล์: Tax Manager.exe
MD5:44fafc6d9ded7d04d465ecc5c34b9bf4
SHA1:8652c383790207395a1bb9b59c321d644f3c5c23
325344 MS-DOS executable 34% (17/49)
17 ชื่อไฟล์: Tax Manager.exe
MD5:22ae6babd871ce7a393153402a333c10
SHA1:721d59c0753d43b69eea429bea93119c5786916d
352768 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 24% (12/49)
18 ชื่อไฟล์: Tax Manager.exe
MD5:2c6627ac786c1ffa02ec15a0e5b263e9
SHA1:af091a5ef376f4faf8881751a849d177869c2300
345088 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 14% (7/49)
19 ชื่อไฟล์: Tax Manager.exe
MD5:b50b2ca9a35ce7913db19e2775476fcf
SHA1:2baee156a67ab5eac8aa1bde4ba3b523fb79e439
359936 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 14% (7/49)
20 ชื่อไฟล์: Tax Manager.exe
MD5:4d907393e025bcf6fe40c1624aea8253
SHA1:bb8057af019b5e69768de31666bb1ee4559bf15b
332288 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 10% (5/49)
   1 2 3 4 5 6 7  Next»