VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: WinToolkitRunOnce.exe
รวมการค้นหา8ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 5 ,ไม่ปลอดภัย 3 。ชื่อไฟล์ “WinToolkitRunOnce.exe” 37% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: WinToolkitRunOnce.exe
MD5:91edecb31b4528a5b68e9caf2c2e7575
SHA1:4ab5697bd944106ee2fe9053f633d988f5a4160f
2251264 application/x-dosexec 12% (6/49)
2 ชื่อไฟล์: WinToolkitRunOnce.exe
MD5:0173c025e708bc7aa3b219b28198b90b
SHA1:89af52c5406e090f0b15d9ddb9dbc317d0439ccf
134656 application/x-dosexec 0% (0/49)
3 ชื่อไฟล์: WinToolkitRunOnce.exe
MD5:b60db479c414dc2e6c4a6c5d0d82572a
SHA1:d512ffc5402c1447db7bc83df15029ab78fa1f0d
134656 application/x-dosexec 2% (1/39)
4 ชื่อไฟล์: WinToolkitRunOnce.exe
MD5:0173c025e708bc7aa3b219b28198b90b
SHA1:89af52c5406e090f0b15d9ddb9dbc317d0439ccf
134656 application/x-dosexec 2% (1/39)
5 ชื่อไฟล์: WinToolkitRunOnce.exe
MD5:b60db479c414dc2e6c4a6c5d0d82572a
SHA1:d512ffc5402c1447db7bc83df15029ab78fa1f0d
134656 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit Mono 0% (0/36)
6 ชื่อไฟล์: WinToolkitRunOnce.exe
MD5:b60db479c414dc2e6c4a6c5d0d82572a
SHA1:d512ffc5402c1447db7bc83df15029ab78fa1f0d
134656 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit Mono 0% (0/37)
7 ชื่อไฟล์: WinToolkitRunOnce.exe
MD5:b60db479c414dc2e6c4a6c5d0d82572a
SHA1:d512ffc5402c1447db7bc83df15029ab78fa1f0d
134656 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit Mono 0% (0/37)
8 ชื่อไฟล์: WinToolkitRunOnce.exe
MD5:b60db479c414dc2e6c4a6c5d0d82572a
SHA1:d512ffc5402c1447db7bc83df15029ab78fa1f0d
134656 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit Mono 0% (0/37)

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 KwService.rar application/x-rar 2020-03-30 07:00:29
2 rundll32.exe application/x-dosexec 2020-03-30 06:59:26
3 cced30531e606ab2e4d232239c7fdbaa image/png 2020-03-30 06:59:21
4 ccea0edc8c51e09a8e540a21496aa431 application/x-dosexec 2020-03-30 06:59:01
5 cce9cd1a***f773fbeb2ccf6 application/x-dosexec 2020-03-30 06:58:42
6 cce9cb7a2ec6fb3908ae7a840a2a2182 application/x-dosexec 2020-03-30 06:58:31
7 cce91f2b761f0b3e713c872daeaad1c6 application/msword 2020-03-30 06:58:21
8 cce8fc0d606b4bc***da6195e5e text/plain 2020-03-30 06:58:12
9 cce8214586a6b11c1d9be58df8874b6c application/pdf 2020-03-30 06:58:01
10 chrome_elf.dll application/x-dosexec 2020-03-30 06:57:51